Strona główna / Akademia przedsiębiorcy / Nazwa firmy a aspekty prawne

Nazwa firmy a aspekty prawne

W artykule „Jaka nazwa firmy będzie najlepsza?” pisaliśmy o tym, że nazwa musi być bezpieczna, poprawna, oryginalna i zgodna z prawem. Do jakich aktów prawnych powinien zajrzeć początkujący przedsiębiorca, zanim zabierze się za wymyślanie nazwy?

 

Na pewno podstawa wszystkiego to Kodeks cywilny i Kodeks spółek handlowych. W bardzo dużym uproszczeniu, ten pierwszy polecamy zwłaszcza osobom, które interesuje, jak powinna wyglądać nazwa jednoosobowej działalności gospodarczej. Drugi rekomendujemy osobom, które myślą o założeniu spółki. Obydwa na pewno dadzą wiele odpowiedzi na nurtujące początkującego przedsiębiorcę pytania, w tym rozwieją jego wątpliwości co do nazwy firmy. Inne zasady dotyczą bowiem spółek, a inne działalności gospodarczej. Oba warto przestudiować z dużą uwagą.

 

Firma czyli nazwa przedsiębiorcy w kodeksie cywilnym


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000121

 

Kodeks cywilny, w art. 43 3 mówi, że „§ 1. Firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku. § 2. Firma nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia”.

Dalej mowa o nazewnictwie w przypadku firmy osoby fizycznej oraz osoby prawnej.

Art. 43 4 mówi, że „Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsca jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych”.

Z kolei art. 43 5 k.c. mówi, że „§ 1. Firmą osoby prawnej jest jej nazwa. § 2. Firma zawiera określenie formy prawnej osoby prawnej, które może być podane w skrócie, a ponadto może wskazywać na przedmiot działalności, siedzibę tej osoby oraz inne określenia dowolnie obrane.”

(więcej na ten temat w Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93, USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r).

 

Firma (nazwa) spółki w kodeksie spółek handlowych

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20000941037

 

Kodeks spółek handlowych reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych.

O nazwach poszczególnych spółek mowa w odpowiednich artykułach kodeksu. Zaczniemy od spółek kapitałowych, bo tu o nazwie jest krótko i bez komplikacji.

W art. 160 § 1 i § 2 widnieje, że „firma spółki może być obrana dowolnie; powinna jednak zawierać dodatkowe oznaczenie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „spółka z o.o.” lub „sp. z o.o.”

To samo dotyczy spółek akcyjnych – nazwa dowolna, ale powinna zawierać oznaczenie „spółka akcyjna” lub „S.A.”

A co z innymi spółkami?

Firma (nazwa) spółki jawnej, wg kodeksu spółek handlowych powinna zawierać nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo nazwisko albo firmę (nazwę) jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie „spółka jawna” (art. 24).

Art. 90. kodeksu mówi o spółkach partnerskich. Tu nazwa powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera, dodatkowe oznaczenie „i partner” bądź „i partnerzy” albo „spółka partnerska” oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce.

Art. 104. odnosi się natomiast do spółki komandytowej, gdzie nazwa powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy (wspólników) oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowa” (sp.k.).

W spółce komandytowo-akcyjnej nazwa powinna zawierać nazwiska jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowo-akcyjna" lub w skrócie S.K.A. Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, wtedy w nazwie powinno zawierać się pełne brzmienie firmy (nazwy) tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem „spółka komandytowo-akcyjna" (S.K.A.) Nazwisko albo firma (nazwa) akcjonariusza nie może być zamieszczane w firmie spółki. Więcej na ten temat w art. 127 kodeksu spółek handlowych.

 Chciałbyś dowiedzieć się więcej o tym, jak powinna wyglądać nazwa jednoosobowej działalności gospodarczej? 

A masz pytanie dotyczące powyższego tematu albo innego, także związanego z opodatkowaniem / księgowością? Możesz zadać je TUTAJ.

Jeśli szukasz biura rachunkowego w Twojej okolicy – wypełnij formularz – otrzymasz niezobowiązującą ofertę biura w Twoim mieście.

20 lat zawodu doradcy podatkowego

© 2016 Tax Credit

projekt i wykonanie: agencja interaktywna cyberstudio.pl, cms: abeon cms abeon.pl