Strona główna / Aktualnosci / Czy zatrudnienie niepełnosprawnego pracownika niesie za sobą ulgi dla pracodawcy?

Czy zatrudnienie niepełnosprawnego pracownika niesie za sobą ulgi dla pracodawcy?

10.08.2021

Osoby niepełnosprawne mają takie samo prawo do podjęcia pracy, jak wszyscy inni. W Polsce funkcjonuje ustawa o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej, która to szczegółowo określa zarówno obowiązki jak i przywileje pracodawcy, oraz  niepełnosprawnego pracownika. Ponadto zawsze warto pamiętać, że każdy pracownik zatrudniony na umowie o pracę może szukać swoich praw i obowiązków w Kodeksie Pracy.

 

Kim jest osoba niepełnosprawna w świetle prawa?

Polskie prawo wyróżnia trzy rodzaje niepełnosprawności — lekki, umiarkowany i znaczny. O niepełnosprawności i jej stopniu zwykle orzeka wyznaczony Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Tak naprawdę żaden z wyżej wspomnianych stopni niepełnosprawności nie wyklucza możliwości pracy danej osoby. Stopień umiarkowany i znaczny stawia jednak znacznie więcej wymagań w stosunku do przygotowania miejsca pracy i opieki nad pracownikiem.

 

Uwaga! Osoba, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności, aby podjąć pracę, będzie musiała pobrać stosowne zaświadczenie od swojego lekarza wraz ze zgodą. 

 

Jak wygląda zatrudnienie osoby niepełnosprawnej? 

Każdorazowo zatrudnienie osoby niepełnosprawnej w firmie wiąże się z dokładnym przeanalizowaniem, czy przestrzeń, w której pracownik ma pracować,  jest dostosowana do jego rodzaju niepełnosprawności. 

Istnieje też kilka wytycznych, które muszą być przestrzegane przez pracodawcę. Dotyczą one czasu pracy osoby niepełnosprawnej. Osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim mogą pracować maksymalnie 8 h w ciągu dnia i 40 h w ciągu całego tygodnia. Oznacza to, że osoba z niepełnosprawnością nie może zostawać w pracy poza godzinami wynikającymi z umowy o pracę. Z kolei osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie mogą przebywać w pracy dłużej niż 7 h dziennie i 35 h w ciągu całego tygodnia. Pracownik posiadający orzeczenie o niepełnosprawności nie może wykonywać swoich czynności pracy w godzinach nocnych. 

Zasada dotycząca godzin nocnych oraz braku możliwości pracy w ramach godzin nadprogramowych, ma swoje wyjątki. Pierwszy z nich dotyczy osób, pracujących na stanowiskach związanych z pilnowaniem np. ochrona osiedla. Drugi wyjątek dotyczy osób, które otrzymały zgodę od swojego lekarza na wykonywanie godzin nadliczbowych lub pracę nocną.

 

Ważne! Pracownik posiadający orzeczenie o niepełnosprawności w wymiarze umiarkowanym lub znacznym ma możliwość skorzystania z dodatkowych 10 dni płatnego urlopu w roku kalendarzowym. 

 

Na jakie korzyści może liczyć pracodawca, zatrudniając osobę niepełnosprawną? 

Każdy pracodawca zatrudniający pracownika posiadające go orzeczenie o niepełnosprawności, może liczyć na dofinansowanie każdej wypłaty dla swojego pracownika. Dofinansowanie pochodzi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i dotyczy pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę. Ważne jest, aby pracownik widniał w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych (PFRON). 

 

Wysokość takiego dofinansowania zależy od stopnia niepełnosprawności: 

  • stopień lekki - 450 złotych do wynagrodzenia 
  • stopień umiarkowany - 1200 złotych do wynagrodzenia 
  • stopień znaczny - 1950 złotych do wynagrodzenia 

 

20 lat zawodu doradcy podatkowego

© 2016 Tax Credit

projekt i wykonanie: agencja interaktywna cyberstudio.pl, cms: abeon cms abeon.pl