Strona główna / Aktualnosci / Czym jest akcyza? Najważniejsze informacje.

Czym jest akcyza? Najważniejsze informacje.

07.03.2021

Czym jeta podatek akcyzowy?

Podatek akcyzowy to podatek pobierany od niektórych artykułów. To podatek pośredni, uzgodniony na zasadach UE. Dzięki harmonizacji tego typu podatków może istnieć równość w całej europie.

 

Podatek akcyzowy jest o tyle specyficzny, że dotyczy stosunkowo wąskie grupy produktów. Należą do nich:

 •  wyroby tytoniowe
 •  wyroby alkoholowe
 •  wyroby energetyczne
 •  energia elektryczna

Dochodzą również przepisy związane z poszczególnymi produktami tj. samochód osobowy lub liquidów do papierosów elektrycznych i innych...są one podejmowane na poziomie lokalnym, w danym państwie. Ważne jednak aby w przypadku tych podatków droga formalna nie stała się problematyczna w obrocie handlowym itp. 

Należy wspomnieć o tym, że podatek akcyzowy jest już wkalkulowany w cenę danego produktu. Podstawą prawną dla podatku akcyzowego w Polsce jest ustawa z grudnia 2008 o podatku akcyzowym. Powyższy dokument, a także rozporządzenie Ministra Finansów, które to regulują objęcie podatkiem danych produktów, określają także obrót tych produktów na rynku i wykazują oznaczenia znaków akcyzy.

 

Kto musi zapłacić podatek akcyzowy?

To wszystkim obowiązek podatkowy w przypadku podatków akcyzowego dotyczy importerów oraz producentów produktów zaliczanych do wyrobów akcyzowych, którzy wykonują następujące czynności:

 

 •  produkowanie wyrobów akcyzowych,
 •  sprzedaż wyrobów akcyzowych w kraju,
 •  import i eksportu wyrobów akcyzowych,
 •  wyprowadzanie ze składu podatkowego zharmonizowanych wyrobów akcyzowych,
 •  dostawa i nabycie wewnątrzwspólnotowe,
 •  posiadanie przez podatnika wyrobów akcyzowych, które nie zostały wystarczająco opłacone,
 •  ubytki w wyrobach akcyzowych zharmonizowanych, które powstały w jednym z procesów, czyli produkcji, transporcie, zużyciu, przechowywaniu itp.

 

Jaka jest różnica pomiędzy zharmonizowanymi a niezharmonizowanymi wyrobami akcyzowymi?

Prawo ustanowiło rozróżnienie na wyroby akcyzowe zharmonizowane oraz te niezharmonizowane. Jak je odróżnić? Pierwsze z nich, czyli zharmonizowane wyroby akcyzowe to tytoń i wyroby tytoniowe, alkohol, gaz, oleje opałowe, energia elektryczna czy paliwa silnikowe. Niezharmonizowane wyroby to z kolei wszystkie inne wyroby jak na przykład auta osobowe, kosmetyki, broń...

 

Co jest podstawą opodatkowania w przypadku podatku akcyzowego?

Jeżeli stawki akcyzy są wyrażane w procencie, to podstawa opodatkowania będzie następująca:

 

 •  kwota, która przysługuje za sprzedaż towarów akcyzowych w kraju. Jest ona pomniejszona o kwotę akcyzy, a także kwotę podatku od usług i towarów,
 •  nabycie wewnątrzwspólnotowe - kwota, którą musi opłacić nabywca za wyroby akcyzowe,
 •  dostawa wewnątrzwspólnotowa - kwota za dostawę wyrobów akcyzowych na teren państwa członkowskiego,
 •  import - wartość celna i cło.

  

Jakie są stawki podatku akcyzowego?

System Unii Europejskiej ma konkretne wymagani dotyczące stawek podatku akcyzowego. Państwa członkowskie mają przestrzegać minimalnych stawek podatku dla danych grup produktów objętych podatkiem akcyzowym. Wszystkie stawki minimalne można znaleźć w ustawie o podatku akcyzowym - znajdziemy tam wyroby akcyzowe, jak i samochody osobowe.

 

 

 

20 lat zawodu doradcy podatkowego

© 2016 Tax Credit

projekt i wykonanie: agencja interaktywna cyberstudio.pl, cms: abeon cms abeon.pl