Strona główna / Aktualnosci / Czym jest Fundusz Pracy?

Czym jest Fundusz Pracy?

15.04.2021

Co to jest Fundusz Pracy?

Fundusz pracy (FP) to nic innego jak składka potrącana z wynagrodzenia pracownika. Funduszem dysponuje minister pracy i polityki społecznej, a kwoty pozyskane w ramach Funduszu Pracy są przeznaczone na cele, które wskazuje ustawa o promocji zatrudnienia oraz instytucjach rynku pracy.

 

Kto skorzysta z Funduszu Pracy?

Fundusz Pracy, to przede wszystkim aktywizacja osób biernych zawodowo, ale nie tylko. Można więc powiedzieć, że wymienione niżej rzeczy, będą refundowane z Funduszu Pracy.

• badania nad rynkiem pracy

• pośrednictwo zawodowe

• zasiłki dla osób bezrobotnych

• inwentaryzacje

• prace (roboty) publiczne

• systemy informatyczne i ich rozwój

• szkolenia i kwalifikacje dla bezrobotnych

• staże podyplomowe dla lekarzy, pielęgniarek, położnych, stomatologów i innych osób związanych z branżą

 

Kto musi opłacać Fundusz Pracy?

Tak naprawdę każda osoba, która ma ubezpieczenie społeczne, ma również obowiązek regulowania składek na ww. fundusz. Składki należy opłacać zarówno przy stosunku pracy, jak i w ramach umowy cywilnoprawnej, czy też przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Postawą do opłacenia składek jest podstawa wymiaru składek na us. Najważniejsza informacja jest jednak taka, że to pracodawca powinien pokrywać koszt składki na Fundusz Pracy!

 

Składka na Fundusz Pracy - ile wynosi?

Składek na Fundusz Pracy nie opłaca pracownik, ale warto wiedzieć, jaka jest jego wysokość. Pracodawca ma obowiązek regulowania składek w wysokości 2,45 punktów procentowych podstawy wymiaru składek, z czego 1% to składka na Fundusz Pracy, a 1,45% to składka na Fundusz Solidarnościowy.

 

Kto nie musi opłacać składek na Fundusz Pracy?

Pracodawca nie zapłaci składki w następujących przypadkach:

• Kobieta po 55 roku życia, mężczyźni powyżej 60 roku życia,

• zleceniobiorcy, jeśli pracodawcy w ramach działalności nie posiadają pracowników na umowę o pracę,

• pracownicy, którzy w ramach wszystkich swoich prac nie osiągną kwoty przynajmniej równoważnej z minimalnym wynagrodzeniem w danym roku,

• przez 36 miesięcy od powrotu pracownika ze zwolnienia macierzyńskiego, wychowawczego czy rodzicielskiego,

• przez 12 miesięcy, o ile pracownik ma powyżej 50 roku życia a przed zatrudnieniem był zarejestrowany jako osoba bezrobotna,

• przez 12 miesięcy, o ile pracownik został skierowany z urzędu pracy i nie ma więcej niż 30 lat.

 

20 lat zawodu doradcy podatkowego

© 2016 Tax Credit

projekt i wykonanie: agencja interaktywna cyberstudio.pl, cms: abeon cms abeon.pl