Strona główna / Aktualnosci / Czym jest i na czym polega pomoc de minimis?

Czym jest i na czym polega pomoc de minimis?

06.10.2021

 

Pomoc de minimis to nic innego, jak wsparcie publiczne, którego nie ma obowiązku zgłaszać. Ten typ pomocy jest uregulowany w rozporządzeniu Komisji Europejskiej i z założenia nie powinna ona być zbyt wysoka. Nie może również zaburzać działań konkurencji. 

 

Pomoc de minimis - na co można liczyć? 

Pomoc de minimis, to wbrew ogólnej opinii, nie tylko środki finansowe, ale przede wszystkim:

 

 • szkolenia 
 • zwolnienia z podatku 
 • inwestycje 
 • kredyt lub pożyczka na preferencyjnych warunkach
 • zniesienie odsetek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych bądź innych
 • jednorazowa amortyzacja 

  

Pomoc de minimis — limity 

Okazuje się jednak, że pomoc de minimis dla przedsiębiorców nie jest nieograniczona. Istnieją limity wyrażone w kwotach, których nie można przekroczyć. Limity dotyczą okresu 3 lat, w związku z tym jeden podmiot gospodarczy, może liczyć na następujące wsparcie, w ramach 3-letniego okresu. 

 • Firmy związane z sektorem drogowym (transport towarów) - maksymalnie 100 tysięcy euro (brutto). 
 • Inne firmy, które nie spełniają powyższego kryterium i nie są wykluczone z możliwości pobierania pomocy de minimis - 200 tysięcy euro (brutto). 

 

Kto nie skorzysta pomocy de minimis? 

Należy pamiętać o tym, że pomoc de minimis nie jest formą wsparcia dla upadających przedsiębiorstw, a pomocą w rozwoju. Właśnie dlatego osoby, które prowadzą firmę mającą długi, nie otrzymają takiej pomocy. 

Dodatkowo istnieją sektory, w ramach których przedsiębiorcy nie otrzymają pomocy de minimis. Należą do nich: 

 

 • sektor akwakultury i rybołówstwa
 • sektory, które zajmują się produkcją podstawową produktów rolnych 
 • sektory zajmujące się przetwarzaniem oraz wprowadzeniem do obrotu produktów rolnych
 • sektory zajmujące się wywozem do państw członkowskich lub państw trzecich. 
 • sektory zajmujące się działalnością uwarunkowaną pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych, w stosunku do towarów sprowadzonych z zagranicy.

 

Jednorazowa amortyzacja — pomoc de minimis 

 Na pomoc de minimis w postaci jednorazowej amortyzacji mogą liczyć osoby zakładające działalność gospodarczą, a także mali podatnicy.  

Co ważne, zakładając swoją działalność w danym roku, można skorzystać z amortyzacji jedynie w tym roku.

Chcąc skorzystać z tej możliwości, przedsiębiorca może dokonać  amortyzacji jednorazowej (środków trwałych), ale uwzględniając limit w wysokości 50 tysięcy euro. Oczywiście, tę kwotę można przeliczyć na złotówki. 

Nie wszystkie składniki majątku firmy mogą podlegać jednorazowej amortyzacji.  Uwzględnić można te z grup 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych. Do powyższych kategorii można zaliczyć m.in. kotły, maszyny energetyczne, maszyny, maszyny specjalistyczne, urządzenia techniczne i inne…

 

Uwaga! Jednorazowa amortyzacja nie obejmuje aut osobowych oraz wartości prawnych. Podobnie wartości niematerialne nie będą brane pod uwagę. 

 

20 lat zawodu doradcy podatkowego

© 2016 Tax Credit

projekt i wykonanie: agencja interaktywna cyberstudio.pl, cms: abeon cms abeon.pl