Strona główna / Aktualnosci / Czym jest Jednolity Plik Kontrolny?

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny?

24.08.2020

 

Jednolity Plik Kontrolny, czyli w skrócie JPK to forma dostarczania dokumentów poprzez programy komputerowe. Księga i dowody księgowe danej firmy, muszą być przesłane na żądanie organu podatkowego. Jednolity Plik Kontrolny jest określony w Art. 193 ust. 1 Ordynacji podatkowej. Obowiązek dosyłania takich dokumentów mają podmioty, które w ramach działalności prowadzą struktury w programach komputerowych (np. MS Excel, programy do fakturowania czy prowadzenia spraw księgowych).

 

W ramach Jednolitego Pliku Kontrolnego można obecnie wyróżnić:

 

  • Obowiązek comiesięcznego dostarczenia dokumentów — stanowi ewidencję zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT wraz z deklaracją — JPK_V7M; JPK_V7K).

 

  •  Dostarczane jedynie na żądanie organu podatkowego:


 

a. JPK_KR — księgi rachunkowe

b. JPK_WB - wyciąg bankowy

c. JPK_FA - faktury VAT

d. JPK_FA_RR -faktury VAT RR

e. JPK_MAG - magazynowe

f. JPK_PKIPR - księga przychodów i rozchodów (podatkowa)

g. JPK_EWP - ryczałt - ewidencja przychodów

 

Na stronie Ministerstwa Finansów funkcjonuje możliwość pobrania struktur logicznych elektronicznej formy ww. dokumentów.

 

Spośród 7 dokumentów, które należy przysłać na żądanie, można określić trzy najważniejsze sekcje w ich strukturze.

 

1. Nagłówkowa - informacje, które zweryfikują podmiot. Będą to przede wszystkim: nazwa firmy, NIP, adres, data złożenia pliku, cel złożenia pliku itp.

2. Merytoryczna - w zależności od rodzaju JPK, w tej części będą znajdowały się odpowiednie informacje mające związek ze zdarzeniami gospodarczymi.

3. Kontrolna - tu znajdują się tzw. sumy kontrolne, które mają umożliwić weryfikację, czy informacje wprowadzone w ramach pliku, są odczytane w odpowiedni sposób.

 

Poza powyższymi warto omówić jeszcze wspomniany już comiesięczny obowiązek.

 

Od lipca 2020 roku każdy czynny podatnik VAT będzie musiał składać jeden plik - JPK z deklaracją. Również w tym przypadku możemy wyróżnić dwa obowiązki:

 

1. wysyłka części ewidencyjnej (JPK_V7) - zawiera informacje o zakupach oraz sprzedaży w określonym czasie (miesiąc lub kwartał).

2. wysyłka części deklaracyjnej (JPK_V7) - plik zawiera informacje podobne jak w przypadku dotychczasowej deklaracji.

 

WAŻNE!

Jeżeli podmiot rozlicza VAT w systemie comiesięcznym, to zarówno część ewidencyjna, jak i deklaracyjna JPK_V7, powinna być wysyłana co miesiąc. W przypadku rozliczenia kwartalnego część ewidencyjna jest wysyłana raz w miesiącu, a deklaracyjna co kwartał.

 

20 lat zawodu doradcy podatkowego

© 2016 Tax Credit

projekt i wykonanie: agencja interaktywna cyberstudio.pl, cms: abeon cms abeon.pl