Strona główna / Aktualnosci / Czym jest PCC?

Czym jest PCC?

25.02.2021

PCC jest podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Od 2001 r. stanowi zamiennik dla opłaty skarbowej, która swego czasu była konieczna w przypadku umów oraz innych czynności cywilnoprawnych.

 

Co jest objęte podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

 • umowa o pożyczkę,
 • umowa dożywocia,
 • umowa sprzedaży i zamiany zarówno rzeczy, jak i praw majątkowych,
 • umowa o darowiznę,
 • ustalenie hipoteki,
 • umowy spółki,
 • umowy depozytu nieprawidłowego,
 • umowa o zniesienie współwłasności,
 • umowa o cześć spadku,
 • ustalenie użytkowania odpłatnego.

 

Uwaga! Zawarcie każdej z wyżej wspomnianych umów bądź dokonanie jakiejś z tych czynności automatycznie narzuca na podatnika obowiązek podatkowy. Jeżeli zachodzą czynności, które zmieniają którąś z umów, to również one podlegają podatkowi - jednak tylko wtedy, gdy wzrośnie podstawa opodatkowania!

 

Kto musi zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych?

Pamiętajmy, że umowy, o których wspomnieliśmy wyżej, są w większości przypadków umowami dwustronnymi. Zatem, która z tych stron będzie musiała opłacić podatek?

 

 • umowa o pożyczkę - podatek płaci osoba biorąca pożyczkę,
 • umowa dożywocia - podatek płaci osoba nabywająca własność nieruchomości,
 • umowa sprzedaży i zamiany zarówno rzeczy, jak i praw majątkowych - podatek płaci kupujący,
 • umowa o darowiznę - podatek płaci osoba obdarowana,
 • ustalenie hipoteki - podatek płaci osoba, która wydała oświadczenie woli w sprawie ustanowienia hipoteki,
 • umowy spółki - podatek płaci sama spółka,
 • umowy depozytu nieprawidłowego - podatek płaci przechowujący,
 • umowa o zniesienie współwłasności - podatek płaci podmiot nabywający dobra,
 • umowa o część spadku - podatek płaci podmiot nabywający dobra,
 • ustalenie użytkowania odpłatnego - podatek płaci użytkownik,
 • spółka cywilna - podatek płacą wspólnicy.

 

Jakie są stawki PCC?

0,1%

Przy ustanowieniu hipoteki w celu zabezpieczenie istniejących już wierzytelności, to właśnie od nich jest odprowadzany podatek.

 

0,5%

Zarówno w przypadku pożyczki, jak i depozytu nieprawidłowego. Tu podatek może wynosić nawet 20% - o ile podatnik powoła się na zawartą umowę i nie pokryje kwoty podatku.

Również w przypadku umowy spółek.

 

1%

Umowa sprzedaży, jak i przekazania innych praw majątkowych.

Także w przypadku umowy odpłatnego użytkowania, tez odpłatnej służebności. Jeżeli w trakcie jakiejkolwiek kontroli podatnik powoła się na zawarcie umowy i podatek nie będzie uregulowany, to będzie on wynosił 20%.

 

2%

Sprzedaż nieruchomości, ale także ruchomości, prawa do użytkowania wieczystego, spółdzielczego prawa własnościowego do danego mieszkania, prawa spółdzielczego do jakiegoś użytkowego lokalu czy prawa do jednorodzinnego domu lub jakiegoś lokalu w domu mieszkalnym.

Stawka 2% dotyczy również umów o zamianę, dział spadku, dożywocie, darowizny w przypadku nieruchomości, czy zniesienia współwłasności.

 

19 złotych

Ustalenie hipoteki przy zabezpieczeniu wierzytelności, ale w przypadku nieokreślonej wierzytelności zabezpieczonej.

 

Kto jest zwolniony z z PCC?

 

 •  Skarb Państwa,
 •  Agencja Rezerw Materiałowych,
 •  organizacje pożytku publicznego w przypadku działań związanych z bezpłatną działalnością na rzecz pożytku publicznego,
 •  jednostki samorządów terytorialnych,
 •  inne państwa, dyplomaci, konsulaty, siły zbrojne, różne organizacje międzynarodowe,
 •  osoby, które nabywają dla siebie sprzęt rehabilitacyjny.

 

Kiedy należy zapłacić podatek PCC?

Generalna zasada mówi, że podatnik ma obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej podatków od czynności cywilnoprawnych oraz obliczenia ich kwoty, a także uregulowania w okresie 14 dni od momentu powstania danego obowiązku podatkowego.

Istnieje także inna możliwość. Podatnik może opłacić podatek do 7 dnia miesiąca kolejnego, licząc od momentu powstania obowiązku podatkowego. Dzieje się tak jednak tylko w przypadku, gdy podatnik dokona przynajmniej trzech czynności cywilnoprawnych, które będą obejmowały sprzedaż ruchomości czy praw majątkowych lub umowę pożyczki, przy czym ostatnia z czynności i będzie rozpoczęta, zanim minie 14 dni od dokonania czynności pierwszej.

20 lat zawodu doradcy podatkowego

© 2016 Tax Credit

projekt i wykonanie: agencja interaktywna cyberstudio.pl, cms: abeon cms abeon.pl