Strona główna / Aktualnosci / Czym są środki trwałe w firmie?

Czym są środki trwałe w firmie?

30.09.2020

Każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć jak odróżnić środek trwały od zwykłego zakupu lub rzeczy stanowiących wyposażenie firmy. Właśnie dlatego, na wstępie warto wspomnieć o tym, czym tak naprawdę jest środek trwały?

 

Ustawa o podatku dochodowym (od osób fizycznych) podaje, że środki trwałe są to takie składniki majątku, które:

 

 •  są własnością podatnika
 •  są współwłasnością podatnika
 •  są wykorzystywane w ramach działalności
 •  są sprawne i dają możliwość użytkowania
 •  ich wstępna wartość to minimum 10 000 zł
 •  możliwość użytkowania to dłużej niż rok
 •  są nabyte w tzw. własnym zakresie

 

Co w takim razie może stanowić środek trwały w firmie?

 

 •  maszyny specjalistyczne,
 •  samochody,
 •  komputery (zestawy),
 •  nieruchomości,
 •  urządzenia techniczne,
 •  inwentarz żywy...

 

...i inne

 

Wyposażenie i zwykły zakup

 

Bywa też tak, że określone składniki majątku firmy nie spełniają wyżej wspomnianych warunków, ale można zaliczyć je do wyposażenia firmy. W tym przypadku przedmiot ma spełniać dwa podstawowe warunki:

 

 •  wartość początkowa — powyżej 1 500 zł
 •  czas użytkowania - krócej niż rok

 

Jeżeli jednak zakupiony przedmiot nie spełnia tych wszystkich warunków, wpisuje się go do kosztów jako pozostałe wydatki (13 kolumna KPIR).

 

Jak obliczyć wartość początkową?

 

Wartość ta jest uzależniona przede wszystkim od tego, jak został nabyty przedmiot.

 

 •  zakup na podstawie faktury — wartość stanowi kwota na fakturze plus ewentualne koszty dodatkowe (tj. montaż maszyny specjalistycznej),
 •  wytworzony w zakresie własnym — należy podliczyć wydatki związane z wytworzeniem przedmiotu,
 • spadek/darowizna — w przypadku spadku liczy się cena rynkowa, a jeżeli chodzi o darowiznę to liczy się wartość podana w umowie

 

Uwaga! W przypadku podatników VAT środek trwały podaje się w kwocie netto, a w innych przypadkach jest to kwota brutto.

 

Co musi zawierać ewidencja środków trwałych?

 

 •  data nabycia
 •  data przyjęcia
 •  liczba porządkowa
 •  numer i nazwę dokumentu potwierdzającego nabycie środka trwałego
 •  nazwę środka trwałego
 •  symbol przyjęty w KŚT
 •  wyliczona wartość początkowa
 •  wartość ulepszającą
 •  wartość początkowa po aktualizacji
 •  stawka amortyzacji wraz ze stawką zaktualizowaną
 •  stawka odpisów amortyzacyjnych za rok podatkowy, a także kwota za dokonanie wpisów
 •  data zbycia lub likwidacji środka trwałego (zawierająca również przyczynę)
20 lat zawodu doradcy podatkowego

© 2016 Tax Credit

projekt i wykonanie: agencja interaktywna cyberstudio.pl, cms: abeon cms abeon.pl