Strona główna / Aktualnosci / Deregulacja zawodu doradcy podatkowego

Deregulacja zawodu doradcy podatkowego

25.08.2014

W jakim celu przeprowadza się deregulacje zawodu doradcy podatkowego? Głównie po to, by umożliwić podjęcie pracy w tej branży osobom nieposiadającym obecnie niezbędnych uprawnień. Przed zmianami do wykonywania zawodu uprawnieni byli tylko:

  • doradcy podatkowi,
  • radcy prawni,
  • adwokaci,
  • biegli rewidenci.

 

Jedną z konsekwencji nowelizacji ustawy powinno być, zdaniem ekspertów, zwiększenie dostępności usług doradztwa podatkowego oraz obniżenie stawek za takie działania.


Jakie zmiany nas czekają?


Oto wykaz czynności, których wykonywanie nie będzie wymagało wpisu na listę doradców podatkowych:

 

  • udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;
  • prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;
  • sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.

 

Co z praktyką i licencją?

Deregulacja nie uwalnia całkowicie wszystkich czynności, więc w przypadku zawodu doradcy podatkowego  licencja może się przydać.  Zdobycie jej stanie się jednak łatwiejsze – praktyka zawodowa ma zostać skrócona z 2 lat do zaledwie 6 miesięcy. Absolwenci szkół wyższych o realizowanym programie kształcenia w ramach umowy pomiędzy uczelnią a Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego będą mogli zostać zwolnieni z części pisemnej egzaminu.

20 lat zawodu doradcy podatkowego

© 2016 Tax Credit

projekt i wykonanie: agencja interaktywna cyberstudio.pl, cms: abeon cms abeon.pl