Strona główna / Aktualnosci / Duży przedsiębiorca — wszystko, co musisz wiedzieć! 

Duży przedsiębiorca — wszystko, co musisz wiedzieć! 

23.08.2021

Jak dowiedzieć się,  kim tak naprawdę jest duży przedsiębiorca? Przede wszystkim należy zajrzeć do definicji. Ta jasno wskazuje, że dużym przedsiębiorcą będzie firma zatrudniająca więcej niż 250 pracowników, a roczny obrót jest wyższy niż 50 milionów euro bądź suma bilansowa w ciągu roku przekroczy 43 miliony euro. 

W celu zakwalifikowania przedsiębiorcy jako dużego, przy obliczeniach bierze się pod uwagę nie tylko duże przedsiębiorstwa, ale również wszelkie firmy podległe, zależne od firmy głównej. Często bowiem bywa tak, że  jedna firma ma większość udziałów drugiej, a przez to może w pełni decydować o jej losach. Uznajemy wtedy, że druga firma jest nieodłącznym elementem zarobku firmy pierwszej i zarówno jej dochód, jak i pracownicy zaliczają się do sumy wyliczeń. 

Z jakimi obowiązkami musi się liczyć duży przedsiębiorca? 

Każdy duży przedsiębiorca ma kilka obowiązków, które musi wypełnić w związku ze swoim statusem. 


  •  oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy — każdy duży przedsiębiorca ma obowiązek złożenia takiego oświadczenia, w chwili gdy zawrze on jakąkolwiek transakcję, w której stanowi stronę dłużnika
     
  •  sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych — muszą je złożyć przedsiębiorcy, których przychód w ciągu roku podatkowego wyniósł przynajmniej 50 000 000 euro bądź stanowili oni cześć kapitałowej grupy podatkowej. Taką dokumentację należy dostarczyć właściwemu ministrowi ds. gospodarki, zawsze do ostatniego dnia stycznia
     
  •  termin zapłaty w umowie do 60 dni od dnia dostarczenia rachunku lub faktury — dotyczy dużych przedsiębiorców (jako dłużników) mających umowę z MŚP (jako wierzycielem)

Jak widać, duży przedsiębiorca ma wiele obowiązków. Co więcej, za ich niewypełnienie, mogą grozić mu spore kary. Duży przedsiębiorca, za niezłożenie oświadczenia o statusie, czy ww. sprawozdań będzie musiał uiścić wysokie grzywny. 

 

20 lat zawodu doradcy podatkowego

© 2016 Tax Credit

projekt i wykonanie: agencja interaktywna cyberstudio.pl, cms: abeon cms abeon.pl