Strona główna / Aktualnosci / Elastyczny czas pracy dla pracowników

Elastyczny czas pracy dla pracowników

23.08.2013

Od 23 sierpnia czas pracy można zorganizować elastycznie

Od tej daty obowiązuje ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych (Dz. U. 2013 poz. 896) pozwalająca m.in. na wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy maksymalnie do 12 miesięcy w każdym systemie czasu pracy. 

Wydlużenie to musi być uzasadnione przyczynami obiektywnymi, technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy i respektować ogólne zasady dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. 

Kopia dokumentu o stosowaniu zasady wydłużonego okresu rozliczeniowego musi trafić do okręgowego inspektora pracy. 

Zgodnie z nowelizacją, rozkład czasu pracy danego pracownika może być sporządzony - w formie pisemnej lub elektronicznej - na okres krótszy niż okres rozliczeniowy, obejmujący jednak co najmniej jeden miesiąc. Rozkład ten pracodawca powinien przekazać pracownikowi co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który został sporządzony. 

Rozkładu czasu pracy nie trzeba sporządzać, jeżeli: wynika on z prawa pracy, obwieszczenia, z umowy o pracę lub z porozumienia z pracownikiem, a także w sytuacji, gdy na pisemny wniosek pracownika stosuje do niego ruchomy lub indywidualny czas pracy. 

Pracownik będzie miał prawo do minimalnego wynagrodzenia za pracę, jeżeli np. w danym miesiącu nie miałby prawa do wynagrodzenia ze względu na rozkład czasu przyjęty w okresie rozliczeniowym. 

Ustawa przewiduje możliwość wprowadzenia przerywanego czasu pracy nie tylko na podstawie układu zbiorowego pracy (jak to jest obecnie), ale również dzięki porozumieniu ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników 

Po zmianach, rozkład czasu pracy może przewidywać różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla pracowników dniami pracy, z zachowaniem przepisów dotyczących wymiaru czasu pracy, odpoczynku dobowego i tygodniowego. W rozkładzie tym może się ponadto znaleźć określony przedział czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu, który zgodnie z tym rozkładem jest dla niego dniem pracy. 

Nowelizacja wprowadza przepis wprost stanowiący, że nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych czas odpracowania zwolnienia od pracy, udzielonego pracownikowi, na jego pisemny wniosek, w celu załatwienia spraw osobistych. Odpracowanie zwolnienia od pracy nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku. 

Okresy rozliczeniowe czasu pracy wprowadzone zgodnie z przepisami kodeksu pracy, które zmieniła nowelizacja, trwające w dniu jej wejścia w życie skończą się z upływem czasu, na jaki zostały wprowadzone.

 

Źródło: http://lexpolonica.lexisnexis.pl/aktualnosc/od-23-sierpnia-czas-pracy-mozna-zorganizowac-elastycznie

 

20 lat zawodu doradcy podatkowego

© 2016 Tax Credit

projekt i wykonanie: agencja interaktywna cyberstudio.pl, cms: abeon cms abeon.pl