Strona główna / Aktualnosci / Europejski Urząd ds. Pracy

Europejski Urząd ds. Pracy

15.04.2018

W 2019 roku rozpocząć funkcjonowanie ma Europejski Urząd ds. Pracy (ang. European Labour Authority). Będzie to organ mający na celu usprawnienie przepływu informacji, współpracę między różnymi urzędami oraz pomoc w podejmowaniu decyzji o wynikach sporów między różnymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

Dzięki członkostwu we Wspólnocie Europejskiej również obywatele Polski mają zagwarantowane specjalne prawa związane z życiem i pracą w Unii Europejskiej. Według Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej obywatele Unii mają możliwość bezproblemowego wyjazdu do któregokolwiek z krajów UE, podjęcia tam pracy bez konieczności pozyskiwania zezwolenia, mieszkania tam i traktowania na równi z obywatelami danego kraju. Osoba, która przeprowadza się do innego kraju Unii i tam podejmuje pracę, ma również prawo do zasiłków, ubezpieczeń społecznych oraz ulg podatkowych. Oczywiście oprócz licznych praw, na taką osobę nakładane są również różne obowiązki, chociażby te związane z wykazywaniem dochodu i dostarczaniem odpowiedniej dokumentacji urzędom. W związku z różnego rodzaju trudnościami i zaniechaniami związanymi z niewiedzą lub niechęcią obywateli nie tylko Polski, ale i pozostałych krajów członkowskich Unii Europejskiej, urzędnicy zaplanowali powołanie specjalnego urzędu, które te problemy rozwiąże, czyli Europejskiego Urzędu do spraw Pracy.

 

O konieczności utworzenia Europejskiego Urzędu ds. Pracy wspominał już w 2017 r. w swoim orędziu przewodniczący Parlamentu Europejskiego – Jean-Claude Juncker. Nieuchronność podjęcia tej decyzji argumentował danymi liczbowymi: przekazał, że 16 mln, to liczba Europejczyków, którzy żyją w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, 1,7 mln to liczba osób dojeżdżających codziennie do pracy w innym kraju europejskim, niż ten zamieszkania, setki miliony to liczba turystów podróżujących po UE.

 

Ponieważ tak jak zostało to opisane wcześniej, każdy Europejczyk ma prawo do poszukiwania, a następnie rozpoczęcia pracy w jakimkolwiek kraju Unii Europejskiej, organy krajów członkowskich powinny podjąć współpracę.

Istnieją bowiem ograniczenia oparte na względach bezpieczeństwa publicznego, porządku publicznego, ochrony zdrowia publicznego oraz zatrudnienia w sektorze publicznym, niemniej jednak wymagana jest współpraca między konkretnymi organami w konkretnych celach.

 

 Jest to konieczne, aby sprawnie mogły zostać przeprowadzane działania związane ze swobodnym przemieszczaniem się osób oraz informacji. Najbardziej istotnymi okazują się właśnie kwestie wymiany informacji między urzędami, sprawne przekazywanie ich między sobą, między pracownikami i pracodawcami oraz bezzwłoczne informowanie o prawach i obowiązkach obywateli i przedsiębiorców danego kraju.

 

W związku z powyższymi ustalono 3 zadania, które Europejski Urząd ds. Pracy ma w zamierzeniu realizować: przekazywanie informacji osobom fizycznym oraz prawnym, wspieranie współpracy między organami administracji krajów Unii Europejskiej oraz pomoc w rozstrzyganiu sporów międzypaństwowych.

 

Źródło: ec.europa.eu

 

 

20 lat zawodu doradcy podatkowego

© 2016 Tax Credit

projekt i wykonanie: agencja interaktywna cyberstudio.pl, cms: abeon cms abeon.pl