Strona główna / Aktualnosci / Innovation box w Polsce

Innovation box w Polsce

25.06.2018

Najważniejszym czynnikiem warunkującym działalność firm jest obecnie postęp technologiczny i rozwój. Zarówno państwo, jak i firmy dążą do tego, aby usprawniać przemysł i produkcję oraz stanowić przewagę nad innymi krajami. Politycy polscy zastanawiają się, w jaki sposób zachęcać przedsiębiorców do większych inwestycji i rozpoczynania prowadzenia nowych przedsiębiorstw. Co chwilę powstają nowe programy zapewniające dotacje, łatwiejszy start lub ulgi podatkowe. Jednym z najnowszych projektów jest Innovation box – preferencyjny system podatkowy dla nowoczesnych przedsiębiorstw.

Innovation box nie jest to pomysł polskich polityków. Program został do tej pory wprowadzony w 13 krajach w Europie. Jest to odpowiedź na prowadzoną między Stanami Zjednoczonymi, Europą, Rosją oraz państwami azjatyckimi rywalizację o przewagę rynkową. Pierwsze tego typu programy na naszym kontynencie są wprowadzane od początku XXI w. W Polsce powoli regulowane są przejrzyste przepisy dla przedsiębiorców (w tym roku wprowadzona została Konstytucja Biznesu, czyli: ustawy z dnia 6 marca 2018 r.: Ustawa Prawo przedsiębiorców, Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej. Planowane jest również wprowadzenie strefy ekonomicznej na terenie całej Polski).

Kolejnym usprawnieniem ma być Innovation box, pomysł Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Ma być realizowany przez obniżenie podatku CIT dla firm, które prowadzą prace badawcze oraz rozwojowe, a ich wyniki wprowadzają w życie jako nowe usługi lub produkty, z których czerpią zysk. Dotyczy to więc firm, w których wytwarzane są nowe patenty, znaki towarowe, technologie i innowacyjne urządzenia.

Podatek CIT dla przedsiębiorstw spełniających wymagani będzie ustanowiony na maksymalnie 4%. Wprowadzenie udogodnień jest planowane na początek 2019 r.

Wszystkie te działania podejmowane są po to, aby zatrzymać jak największą liczbę przedsiębiorców oraz przyszłych przedsiębiorców w Polsce. Ci od lat narzekają na prawo podatkowe w Polsce i czują się poszkodowani przez to, że pomimo tego, że wnoszą największy wkład w gospodarkę, muszą odprowadzać wiele różnych, często wysokich podatków. Jeżeli chodzi o własność intelektualną, w Polsce do tej pory brakuje wsparcia dla tego typu działalności, przy czym przedsiębiorcy mogą bardzo szybko zadecydować o realizacji projektów za granicą, np. do Wielkiej Brytanii lub na Cypr. W związku z tym urzędnicy próbują ich zachęcić na różne sposoby, a obniżenie podatków to jeden z nich. Zapewnienia oraz plany brzmią pięknie, jednak wielu ekspertów uważa, że nie będą one miały pokrycia w rzeczywistości, podobnie jak obiecywana od lat obniżka podatku VAT 23 procent na 22.

 

20 lat zawodu doradcy podatkowego

© 2016 Tax Credit

projekt i wykonanie: agencja interaktywna cyberstudio.pl, cms: abeon cms abeon.pl