Strona główna / Aktualnosci / Jak przeprowadzić remanent końcoworoczny w firmie?

Jak przeprowadzić remanent końcoworoczny w firmie?

07.12.2020

Remanent jest sprawdzeniem aktualnego stanu majątku przedsiębiorstwa oraz porównanie go z całą dokumentacją księgową i innymi niezbędnymi dokumentami. W skrócie - remanent pozwala firmie na określenie braków lub ewentualnych nadwyżek w magazynach. Inwentaryzacja może dotyczyć m.in. towarów handlowych czy nawet odpadów. 

Poza tym remanent jest wykonywany, aby określić kondycję finansową (dochód) firmy w danym roku. Najczęściej taki remanent jest wykonywany na koniec roku podatkowego. 

 

Dokumentacja inwentaryzacji

 

Każdemu remanentowi towarzyszy jego dokumentacja. Muszą się w niej znajdować następujące informacje:

 • nazwa firmy, 
 • określenie właściciela firmy, 
 • data stworzenia dokumentacji,
 • pozycja,
 • wyróżnienie towarów w spisie,
 • dokładna cena zakupu, 
 • jednostka miary, 
 • wartość - ilość towaru x cena towaru, 
 • wartość - ilość innych składników (§24) x cena, 
 • całkowita wartość, 
 • klauzula, 
 • podpis właściciela i osoby tworzącej cały spis. 

Ważne! Wynik remanentu powinno się wpisać do Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR) wraz z końcem danego roku podatkowego. 

 

Opcje  remanentu


Ustawa o rachunkowości wyróżnia trzy możliwości przeprowadzenia remanentu: 

 • Spis z natury - metoda faktycznego zliczenia majątku firmy. Każdą rzecz wchodząca do majątku firmy zapisuje się w specjalnym arkuszu. Taka metoda jest najbardziej popularna w przypadku - maszyn, środków trwałych, pieniędzy w kasach, papierów wartościowych, maszyn itp. 
 • Uzgodnienie sald - uzgodnienie aktualnego stanu aktywów i pasywów  w firmie. Znajdziemy je w księgach rachunkowych z oryginalnymi podpisami kontrahentów itp. W tym przypadku zgodność może być poświadczona  wyciągami bankowymi. Taka metoda jest przydatna w przypadku należności od poszczególnych kontrahentów czy pieniądze zgromadzone na kontach bankowych. 
 • Weryfikacja - jest to nic innego jak porównanie dokumentów źródłowych z informacjami znajdującymi się w księgach. Zwykle remanent poprzez weryfikację wykonuje się w  przypadku - gruntów, funduszy własnych, wszelkich należności wątpliwych, wartości niematerialnych itp. 

 

 Termin

Poza tym corocznym obowiązkiem sporządzania dokumentacji z remanentu wykonanie go będzie również obligatoryjne w następujących przypadkach:

 

 • Zlecenie remanentu przez jednostkę podatkową. 
 • Zmiana udziałów w firmie lub zmiana wspólnika. 
 • Utracenie praw do zryczałtowanego opodatkowania. 
 • Zamknięcie działalności gospodarczej (otwarcie także). 

 

 

20 lat zawodu doradcy podatkowego

© 2016 Tax Credit

projekt i wykonanie: agencja interaktywna cyberstudio.pl, cms: abeon cms abeon.pl