Strona główna / Aktualnosci / Jakie składki ZUS musi opłacać przedsiębiorca?

Jakie składki ZUS musi opłacać przedsiębiorca?

19.03.2021

Kto musi odprowadzać składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?

 

Składki do ZUS muszą odprowadzać następujący przedsiębiorcy:

 •  zarejestrowani w CEIDG (również wspólnicy spółek cywilnych)
 •  wspólnicy spółek jawnych, partnerskich i komandytowych
 •  wspólnicy jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
 •  artyści i twórcy
 •  osoby mające wolny zawód
 •  osoby prowadzące szkołę (publiczną lub nie) bądź wychowanie przedszkolne

 

Warto pamiętać, że jak od każdej reguł, również tu pojawią się wyjątki - jeżeli dochodzi do nałożenia się na siebie ubezpieczeń, nie ma obowiązku płacenia składek. Zdarza się tak, kiedy osoba jest zatrudniona na umowę o pracę i prowadzi własną działalność.

 

Jakie składki musi uregulować przedsiębiorca?

 

Przedsiębiorcy podlegający obowiązkowi składek będą musieli uregulować następujące opłaty: • ubezpieczenia społeczne, czyli: ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, a także nieobowiązkowa składka na ubezpieczenie chorobowe;
 • ubezpieczenie zdrowotne
 • FP oraz FS, czyli Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy

 Ulgi od składek dla przedsiębiorców

Na ulgi w składkach mogą liczyć osoby, które dopiero rozpoczęły swoją karierę jako przedsiębiorcy lub te osoby, które nie mają zbyt dużych przychodów w ramach prowadzonej przez siebie firmy. 
 

Osoby, które nie mogą liczyć na ulgi, będą musiały odprowadzić składki na wyżej wspomniane ubezpieczenia społeczne. Są one odprowadzane od podstawy, która nie będzie niższa niż 60% przewidywanego średniego miesięcznego wynagrodzenia. W 2021 roku minimalna podstawa wynosi 3 155,4 zł.

 

Oczywiście, jeżeli założymy wyższą podstawę i będzie regulować wyższe składki, to możemy liczyć na wyższe świadczenia (emerytalne czy rentowe).

 


 Jaką wysokość mają poszczególne składki?

 

 •  ubezpieczenie emerytalne - 19,52% podstawy
 •  ubezpieczenie rentowe - 8% podstawy
 •  ubezpieczenie chorobowe - 2,45% podstawy
 •  ubezpieczenie wypadkowe - 1,67% (w przypadku osób, które zgłaszają do ubezpieczenia do 9, a także nie będą podlegali wpisowi do REGON). W innych przypadkach składka jest ustalona indywidualnie, a na jej wysokość wpływa w dużej mierze ryzyko.
 •  FP i FS - 2,45% podstawy
 • ubezpieczenie zdrowotne - 9% wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne
   

 Składki za pracownika


Powyższe opłaty to jednak nie wszystko. Jeżeli jako przedsiębiorcy zatrudniacie pracowników, jesteście zobligowani do uregulowania następujących opłat:

 •  ubezpieczenie emerytalne
 •  ubezpieczenie rentowe
 •  ubezpieczenie wypadkowe
 •  ubezpieczenie chorobowe
 •  ubezpieczenie zdrowotne
 •  FP i FS
 •  FGŚP (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych)
 •  Fundusz Emerytur Pomostowych - w przypadku pracowników urodzonych od 1949 r. i pracujących w określonych, szczególnych warunkach 

Oczywiście, również tu istnieją wyjątki, o których niebawem napiszemy. Bądźcie na bieżąco z naszymi wpisami.

 

20 lat zawodu doradcy podatkowego

© 2016 Tax Credit

projekt i wykonanie: agencja interaktywna cyberstudio.pl, cms: abeon cms abeon.pl