Strona główna / Aktualnosci / Każdy przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z jednorazowej amortyzacji do 100 tys. zł

Każdy przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z jednorazowej amortyzacji do 100 tys. zł

05.09.2017

Każdy przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z jednorazowej amortyzacji do 100 tys. zł

Jeżeli prowadzisz firmę i w ciągu roku zainwestujesz w maszyny i urządzenia od 10 do 100 tys. zł to ten wydatek będziesz mógł jednorazowo wrzucić w koszty. Dzięki temu zapłacisz niższy podatek. Natomiast nie zmienia się to, że każdy ze środków nie może być niższy niż  3,5 tys. zł. Tak właśnie zakłada projekt nowelizacji ustawy o PIT i CIT. Ma to zachęcić głównie małe i średnie firmy do kupowania nowych maszyn i poprawy ich konkurencyjności. Jest to bardzo dobra wiadomość, jednak jest pewien haczyk – z ulgi wyłączono zakup samochodów.

 

W takim razie jakie kryteria trzeba spełnić, aby przysługiwał upust? Warunkiem skorzystania z ulgi jest dokonanie w danym roku podatkowym zakupu na kwotę nie mniejszą niż 10 tys. zł. Ustawa daje również możliwość rozliczenia się z kosztów uzyskania przychodów wpłat przeznaczonych do kupna środków trwałych, które zostaną dostarczone w kolejnych latach. Ulga ta obejmuje wszystkie nowe środki trwałe zaliczane do grupy 3-6 oraz 8 Klasyfikacji Środków Trwałych. Grupy te obejmują wszelkie maszyny i urządzenia z wyłączeniem środków transportu, w tym samochodów. Należy jednak pamiętać, że wartość każdego wydatku nie może być mniejsza niż 3,5 tys. zł.

 

Jest to dobra propozycja pod tym względem, że wzrost limitu kwotowego jednorazowych odpisów skutkować będzie obniżeniem bieżącego opodatkowania, co oznacza, że więcej środków zostanie w kieszeni podatnika. Środki te może on wykorzystać na dalsze inwestycje, przez co może rozwinąć swój biznes. Kto najbardziej na tym skorzysta? Wszystkie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Konieczność rozkładania odpisów na raty traktują one jako obciążenie biurokratyczne, dla nich możliwość odpisu w momencie powstania kosztu (w tym samym miesiącu) jest dużym uproszczeniem. Przedsiębiorcy bardzo chwalą sobie to rozwiązanie.

 

Obecnie zgodnie z przepisami wszystkie wydatki na zakup składników majątku można potraktować jako koszt uzyskania przychodu w miesiącu oddania ich do użytkowania, ale jeśli ich wartość początkowa nie przekracza 3,5 tys. zł, w wypadku przekroczenia należy już dokonać odpisów amortyzacyjnych. Po tej zmianie każdy zakup mieszczący się w kryteriach i przekraczający 3,5 tys. zł będzie łatwo można wrzucić w koszty. Należy jednak pamiętać, że w rocznym rozliczeniu całość musi się mieścić w minimum 10 tys. zł, a maksimum 100 tys. zł. Pamiętajmy, że amortyzacja nie obejmuje transportu, w tym samochodów.

 

Warto pamiętać o tym, że obecnie tzw. mali podatnicy mogą skorzystać z jednorazowej amortyzacji do kwoty 50 tys. euro (w złotych jest to limit 215 tys. zł obowiązujący w 2017 roku). Jednak ta opcja stanowi formę pomocy de minimis, która wymaga wielu kłopotliwych wymogów. Warto podkreślić, że głównym celem nowej ulgi jest wzrost poziomu inwestycji w rozwój parku maszynowego wśród małych i średnich przedsiębiorstw (z wyłączeniem transportu). Pewne jest to, że lepsze wyposażenie pozwoli przedsiębiorcom zwiększyć wydatki na wynagrodzenia dla osób o wyższych kwalifikacjach i tym samym podnieść konkurencyjność. Limit jednorazowej amortyzacji (przypomnijmy, że jest to od 10 tys. zł do 100 tys.zł) może pochłonąć albo całość albo znaczną część nakładów na środki trwałe, które są ponoszone w ciągu roku przez firmy. Z badań wynika, że większość firm, do których dedykowana jest amortyzacja nie planuje żadnych inwestycji w ciągu najbliższego roku. Jednak ta inicjatywa może wpłynąć na zmianę ich decyzji, a przynajmniej części z nich. Jest to bardzo możliwe.

 

Nie ukrywajmy tego, że możliwość dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych to bardzo korzystne rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Można zauważyć, że Ministerstwo Rozwoju dostrzega potrzebę firm, które pragną inwestować w swój rozwój. Nie należy zapominać, że motorem tych przedsiębiorstw jest zapewnienie odpowiednich warunków do jej rozwoju. Niektóre cele, jak na przykład rozwój parków maszynowych pomoże osiągnąć propozycja Ministerstwa Rozwoju. Na pewno będzie to miało również korzystny wpływ na zatrudnianie pracowników oraz rozwój gospodarczy.

20 lat zawodu doradcy podatkowego

© 2016 Tax Credit

projekt i wykonanie: agencja interaktywna cyberstudio.pl, cms: abeon cms abeon.pl