Strona główna / Aktualnosci / Kim jest i jak się rozlicza mały podatnik VAT?

Kim jest i jak się rozlicza mały podatnik VAT?

09.08.2020

Mały podatnik to określona grupa podatników, którzy są zdefiniowani w ramach ustawy o VAT.

 

Zgodnie z wyżej wspomnianą definicją małym podatnikiem będzie ten, kto posiada dochód ze sprzedaży (zawierający już podatek), liczony za poprzedzający rok podatkowy, nie przekroczyła (2020 r.) 1 200 000.

Ww. kwota jest liczona zgodnie z aktualnie obowiązującym kursem euro, ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski. Przyjmuje się także zaokrąglenie do 1 000 złotych.

Poza tym, małym podatnikiem nazwiemy też firmy maklerskie, zarządzające funduszami inwestycyjnymi, a także alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Są to także zleceniobiorcy, agenci i inni, którzy świadczą podobne usługi. Wyjątek stanowią komisy.

Oznacza to, że mały podatnik w 2019 r. nie mógł przekroczyć kwoty ze sprzedaży 5 248 000 zł.

 

Metoda kasowa 

Jest to jedna z metod rozliczenia VAT. To, co wyróżnia tę metodę na tle innych, to fakt, że obowiązek podatkowy powstaje tu w chwili kiedy firma otrzyma zapłatę lub jej cześć. Metoda ta dotyczy czynnych podatników VAT. Metoda może wejść w życie po konsultacji z naczelnikiem odpowiedniego Urzędu skarbowego. W tym miejscu warto również wspomnieć o terminach. Takie zgłoszenie do urzędu skarbowego musi nastąpić najpóźniej pod koniec miesiąca poprzedzającego okres, w którym zastosowana ma być metoda kasowa. Jeżeli mały podatnik podejmuje decyzję o rezygnacji z metody kasowej, musi on złożyć pisemny wniosek do naczelnika urzędu skarbowego. Nie może jednak tego zrobić wcześniej niż rok po rozpoczęciu stosowania metody. Aby zawiadomienie zostało przyjęte, podatnik musi złożyć je do końca kwartału, licząc moment, w którym stosował metodę kasową.

Jak można się domyślić, mały podatnik może stracić możliwość korzystania z metody kasowej w momencie, kiedy przekroczy limity kwotowe, o którym wspominaliśmy wyżej.

 

Rozliczenie

 

Mały podatnik, który korzysta z metody kasowej, musi rozliczać się w systemie kwartalnym. Oznacza to tyle, że do 25 dnia miesiąca każdego kwartału, podatnik musi złożyć deklarację w urzędzie skarbowym.

Z kolei mały podatnik, który nie skorzystał z tej metody, również będzie rozliczał się kwartalnie, jednak są pewne warunki:

 

  • upłynął rok od uznania podatnika VAT za czynnego
  • ustawa VAT w załączniku 15 reguluje sytuacje dotyczące dostaw towarów i świadczeń, które NIE mogły się odbyć w poprzedzających kwartałach (jeżeli stało się inaczej, to podatnik nie może się rozliczyć w systemie kwartalnym)
  • mały podatnik musi złożyć wniosek do urzędu, wyrażając chęć rozliczenia kwartalnego. W innym przypadku będzie musiał rozliczać się w systemie comiesięcznym.

 

Uwaga! Od 2020 r. zmieniła się maksymalna kwota przychodów dla małych podatników PIT i CIT. Kwota wynosi obecnie 2 000 000 euro!

 

20 lat zawodu doradcy podatkowego

© 2016 Tax Credit

projekt i wykonanie: agencja interaktywna cyberstudio.pl, cms: abeon cms abeon.pl