Strona główna / Aktualnosci / Kolejne zmiany w VAT

Kolejne zmiany w VAT

16.06.2018

Regulacje dotyczące podatków VAT w Polsce bardzo często ulegają zmianom. Urzędnicy dążą do uregulowania przepisów, w celu objęcia wszystkich ważnych aspektów oraz uproszczenia zapisów, żeby były jak najbardziej zrozumiałe i interpretowane w jednolity sposób przez wszystkich.

 

Obecnie w Ministerstwie Finansów trwają prace nad ustawami, które miały wejść w życie 1 lipca. Planowane są m.in. skrócenie listy pozycji na liście produktów o obniżonych stawkach VAT, zmniejszenie kwot stawek podatku VAT, wprowadzenie „Innovation Box”,  likwidacja deklaracji VAT, ograniczenie możliwości wystawiania „pustych” faktur, zmiany w zakresie likwidacji działalności oraz przekształcenie definicji pierwszego zasiedlenia.

 

Jeżeli nowe przepis zostaną wprowadzone, prawdopodobnie skróci się lista pozycji w załącznikach o obniżonych stawkach VAT przy jednoczesnym zwiększeniu liczby towarów opodatkowanymi niższymi stawkami. Znowelizowana zostałaby ustawa o podatku od towarów i usług. Zmiana polegałaby na zmniejszeniu stawek podatku VAT, podwyższonych w 2010 r. przy zaznaczeniu, że jest to zmiana jedynie tymczasowa, która będzie trwała maksymalnie do 31 grudnia 2018 r. Od tej pory minęło już 8 lat, więc wiadomo, że podwyższona stawka będzie obowiązywała do zaplanowanej daty. Jeżeli projekt zostanie wprowadzony, to podstawowy podatek VAT zostanie zmniejszony do 22 procent. Stawka preferencyjna zostanie zmniejszona również o 1 punkt procentowy i będzie wynosiła 7 procent.

 

Proponowane jest także wprowadzenie ulgi „Innovation Box”, która miałaby zmniejszyć stawkę podatkową kwalifikowanego dochodu, wnoszonego w związku z produktami objętymi prawem własności intelektualnej (prawem autorskim, patentami i znakami towarowymi) przez firmy prowadzące działalność badawczą lub przyczyniającą się do rozwoju.

 

Kolejną zmianą miałaby być likwidacja obowiązku składania deklaracji VAT. Związane jest to z wprowadzeniem obowiązku przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego, w którym zawarte są informacje uzupełniane na deklaracji VAT. Jednolity Plik Kontrolny dla dużych przedsiębiorstw został wprowadzony w 2016 r. dla małych i średnich w 2017 natomiast dla mikroprzedsiębiorstw w roku bieżącym.

 

Przepisy ograniczyłyby też możliwość wystawiania faktur do paragonów dla nabywców nieposługujących się numerem NIP w celu zniwelowania problemu „pustych” faktur na podstawie pozostawionych przez kupujących paragonów. Za niestosowanie się do przepisów przewidziane są kary finansowe.

 

Kolejną planowaną zmianą jest sposób likwidacji działalności oraz wykreślenia podatników

z Rejestru VAT. Prawdopodobnie wniosek będzie można zgłosić drogą elektroniczną, a osoba, która zostanie skreślona z Rejestru VAT przez niedostarczenie odpowiednich dokumentów, po dokonaniu tych formalności zostanie do niego przewrócona, bez konieczności ponownej rejestracji jedynie w terminie do 2 miesięcy od dnia wykreślenia z rejestru.

 

Według projektu z dnia 13 lutego 2018 r. może się również zmienić definicja pierwszego zasiedlenia. Czynność ta, związana z przekazaniem budynku pierwszemu najemcy do tej pory była związana z podatkiem w wysokości 30% kwoty początkowej. Wg nowych przepisów zostanie ona zwolniona z opodatkowania. Oprócz tego okres możliwości skorzystania z ulgi mieszkaniowej zostanie wydłużony z 2 do 3 lat, a zbycie nieruchomości, która została odziedziczone bez opodatkowania, będzie możliwe po 5 latach po nabyciu nieruchomości przez spadkodawcę, a nie spadkobiercę.

20 lat zawodu doradcy podatkowego

© 2016 Tax Credit

projekt i wykonanie: agencja interaktywna cyberstudio.pl, cms: abeon cms abeon.pl