Strona główna / Aktualnosci / Konstytucja dla biznesu

Konstytucja dla biznesu

15.05.2018

30 kwietnia tego roku w Polsce wszedł w życie pakiet 5 ustaw dla przedsiębiorców, nazwanych „Konstytucją Biznesu”. Jest to kolejna zmiana dla polskich przedsiębiorców w tym roku. W styczniu został bowiem wprowadzony obowiązek przesyłania pliku JPK-VAT. Akty prawne obowiązujące jako „Konstytucja Biznesu” regulują prawa i obowiązki przedsiębiorców krajowych i międzynarodowych działających na terenie Polski.

 

Nowe przepisy mają na celu przede wszystkim regulować sporne kwestie oraz ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. W skład „Konstytucji Biznesu” wchodzą ustawy z dnia 6 marca 2018 r.: Ustawa Prawo przedsiębiorców, Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej. Ustawy zmieniają 200 aktów prawnych i uchylają niektóre dotychczasowe ustawy dla przedsiębiorców (np. Ustawę o swobodzie działalności gospodarczej).

 

„Konstytucja Biznesu” ma sprzyjać działalności gospodarczej, oddając przedsiębiorcom większą swobodę przy podejmowaniu działań. Jasno określone zostały w niej prawa i obowiązki przedsiębiorcy. Nowe prawo ma również ułatwić wymianę informacji i komunikację w drodze przedsiębiorca–urząd i odwrotnie. Od teraz przedsiębiorcy, składając dokumenty do urzędu, nie muszą chociażby dostarczać ich wszystkich w oryginale oraz wszystkich na raz. Dodatkowo zapisy przewidują usprawnienie systemu wymiany informacji przez telefon i Internet.

 

Od momentu wprowadzenia przepisów przedsiębiorcy mają między innymi obowiązek posługiwania się numerem NIP w celach identyfikacyjnych. Zniesiony natomiast został obowiązek posługiwania się numerem REGON.

 

Dla nowych przedsiębiorców, dla których dana działalność jest otwierana pierwszy raz lub ostatnia została zamknięta co najmniej 5 lat wcześniej, została przewidziana ulga na start, dzięki której przez pierwsze 6 miesięcy nie mają obowiązku odprowadzania składek na ZUS, jedynie składkę zdrowotną, umożliwiającą leczenie. Po okresie ulgowym przedsiębiorca przez rok nadal może odprowadzać niższe składki na ubezpieczenie.

 

Zmieniły się również zapisy odnośnie kontrolowania przedsiębiorstwa przez władze. Przedsiębiorca ma być traktowany lepiej, a wszelkie działania kontrolne mają być dla niego bezproblemowe. Właściciel firmy z góry ma być uważany za uczciwego, w związku z czym powinien mieć większą swobodę działania, a wszelkie sprawy nieprzejrzyste prawnie mają być rozstrzygane z korzyścią dla niego.

 

Przepisy umożliwiają osobom pracującym dorywczo zakładanie i prowadzenie działalności niezarejestrowanej, jeżeli przychody z niej nie są wyższe niż połowa miesięcznej pensji minimalnej (obecnie 1050 zł). W związku z tym przedsiębiorca prowadzący działalność niezarejestrowaną nie ma obowiązku opłacać składek na ZUS i prowadzić ewidencji przychodów. Ułatwione zostało również zawieszenie działalności gospodarczej oraz ułatwia jej wznawianie, eliminując górny limit czasu zawieszenia działalności.

 

Źródła: konstytucjabiznesu.biz, rp.pl, www.mpit.gov.pl, www.biznes.gov.pl

20 lat zawodu doradcy podatkowego

© 2016 Tax Credit

projekt i wykonanie: agencja interaktywna cyberstudio.pl, cms: abeon cms abeon.pl