Strona główna / Aktualnosci / Kontrola podatkowa w firmie - wszystko co musisz wiedzieć

Kontrola podatkowa w firmie - wszystko co musisz wiedzieć

21.06.2020


Kto przeprowadza kontrolę?

Kontrola podatkowa w firmie jest prowadzona przez reprezentantów urzędu skarbowego. Urzędnicy mają na celu sprawdzenie, czy wszystkie rozliczenia z urzędem są prawidłowe.

 

Uwaga! Wyróżnia się także inny rodzaj kontroli, czyli celno - skarbowy. W tym przypadku kontrolę przeprowadza urząd celno - skarbowy.

 

Zasady kontroli

Warto wiedzieć, że o kontroli podatkowej przedsiębiorca musi być poinformowany przynajmniej 7 dni przed kontrolą. Przedsiębiorca może wyrazić zgodę na szybszą kontrolę niż ustawowe 7 dni. Jeżeli przedsiębiorca został poinformowany o kontroli, ale od tego czasu minęło więcej niż 30 dni, to urząd musi wyznaczyć nowy termin.

W zawiadomieniu przysłanym z urzędu znajduje się informacja o możliwości poprawki deklaracji podatkowej, dzięki czemu przedsiębiorca może uregulować niejasności nawet przed wizytacją.

Kiedy wpuszczamy urzędników na kontrolę, to mają oni obowiązek przedstawienia swojej legitymacji wraz ze zdjęciem, a także upoważnienia, w którym będą zawarte informacje o czasie, w jakim będzie przeprowadzona kontrola oraz jej zakresie.

Zdarzają się przypadki, w których kontrolę może przeprowadzić KAP (Krajowa Administracja Podatkowa), wójt, burmistrz, starosta, prezydent miasta lub marszałek województwa.

Jeżeli zaistnieją poważne przesłanki ku wykonaniu pilnej kontroli, urząd ma prawo ją przeprowadzić po ukazaniu legitymacji, bez uprzedzenia. W takim przypadku, musisz otrzymać ww. upoważnienie w ciągu 3 dni roboczych.

  

Co przygotować na kontrolę?

Najważniejsza zasada, jaką warto się kierować przed kontrolą podatkową, jest przygotowanie się do niej. Sprawdzenie dokumentacji oraz ksiąg finansowych będzie niezbędne. To ostatnia chwila na ewentualne uregulowanie odsetek itp.

 

Do kontroli należy przygotować wszystkie dokumenty, które wiążą się ze sferą finansową firmy:

 

* umowy handlowe

* dokumentacja związana z zatrudnieniem pracowników w firmie

* wszelkie zgody

* umowy najmu

* umowy leasingu

 

Jakie prawa ma urzędnik?
 

* możliwość przebywania na terenie firmy

* możliwość zażądania wszelkich dokumentów finansowych firmy, a także ewentualnych wyjaśnień

* możliwość zażądania dokumentów przetłumaczonych przez przysięgłego tłumacza (na koszt firmy)

* możliwość weryfikacji osób, poprzez zażądanie od nich wylegitymowania,

* możliwość przesłuchiwania pracowników

* możliwość tworzenia kopii, notatek, wydruków i pobierania dokumentów drogą elektroniczną, jeżeli sytuacja tego wymaga

 

Ile może trwać kontrola?
 

* średni przedsiębiorcy - kontrola może trwać do 24 dni roboczych

* mali przedsiębiorcy - kontrola może trwać do 18 dni roboczych

* mikroprzedsiębiorcy - kontrola może trwać do 12 dni roboczych

* inni przedsiębiorcy - kontrola może trwać do 48 dni roboczych

 

Powyżej przedstawiliśmy standardowo określone okresy, w jakich powinna być przeprowadzona kontrola. Zdarzają się sytuacje, które wymagają wydłużenia tego czasu, jednak musi być to uzasadnione w formie pisemnej.

 

Kontrola zakończy się kiedy przedsiębiorca otrzyma protokół z kontroli. Jeśli nie zgodzi się z jego treścią, to ma możliwość odwołania się w ciągu 14 dni. Jeśli zaś przedsiębiorca zgadza się na decyzję, to będzie musiał złożyć deklarację korygującą. Bez złożenia deklaracji, sprawa zostanie przekazana w celu rozpoczęcia postępowania.

 

 

 

20 lat zawodu doradcy podatkowego

© 2016 Tax Credit

projekt i wykonanie: agencja interaktywna cyberstudio.pl, cms: abeon cms abeon.pl