Strona główna / Aktualnosci / Nowe przepisy dla mikroprzedsiębiorców od stycznia 2018 r. – obowiązek przesyłania Jednolitych Plików Kontrolnych

Nowe przepisy dla mikroprzedsiębiorców od stycznia 2018 r. – obowiązek przesyłania Jednolitych Plików Kontrolnych

15.01.2018

Nowe przepisy dla mikro przedsiębiorców od stycznia 2018 r. – obowiązek przesyłania Jednolitych Plików Kontrolnych

1 stycznia 2018 r. weszły w życie nowe przepisy odnośnie kontroli podatkowej mikroprzedsiębiorców. Od nowego roku mają oni obowiązek przekazywać dane podatkowe VAT jako Jednolite Pliki Kontrolne (JPK).

Ministerstwo Finansów ustaliło, że od tego roku mikroprzedsiębiorcy, którzy są czynnymi podatnikami VAT, będą zobowiązani do comiesięcznych raportów z ewidencji VAT w formie JPK. Plik z dokumentami na temat danego miesiąca, trzeba będzie przesłać do 25 dnia miesiąca następnego. Będzie można to zrobić za pomocą strony: https://e-dokumenty.mf.gov.pl/index.html

Według art. 104 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który w przeciągu ostatnich dwóch lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż dziesięciu pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów, usług i operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro.

Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego nie jest niczym nowym. Obowiązek comiesięcznego dostarczania tego dokumentu został już wprowadzony dla dużych przedsiębiorstw w 2016 r., natomiast dla małych i średnich odbyło się to na początku 2017 r.

JPK jest to elektroniczne zestawienie informacji na temat ewidencji VAT za dany okres w formie pliku o rozszerzeniu XML. Mogą to być księgi podatkowe i dowody księgowe (faktury, wyciągi bankowe). JPK_VAT to jedna z form JPK. Zawiera ona dane z ewidencji zakupu i sprzedaży VAT. Jest podzielona na 2 sekcje: Ewidencja Sprzedaży VAT oraz Ewidencja Zakupu VAT.

Plik JPK_VAT tworzony jest na podstawie danych pobieranych z ewidencji przedsiębiorstwa. Wszystkie działania podejmowane są drogą elektroniczną. Przedsiębiorcy mają obowiązek wysyłać pliki JPK_VAT co miesiąc, nie czekając na wezwanie z urzędu. Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego ma na celu ułatwienie wymiany informacji między przedsiębiorcami, a urzędem skarbowym. Jeżeli okaże się że wysłane dokumenty są niezgodne ze stanem faktycznym, przez urząd skarbowy zostanie wysłane powiadomienie (jako mail lub sms) z prośbą o dokonanie korekty.

Ministerstwo Finansów zachęca mikroprzedsiębiorców do zapoznawania się z ideą JPK i wcześniejszego przesyłania plików JPK_VAT. Można to zrobić samodzielnie lub przez osobę upoważnioną. Udogodnieniem jest możliwość podpisu bezpłatnym profilem zaufanym e-PUAP lub podpisem kwalifikowanym. Po wysłaniu Jednolitego Pliku Kontrolnego generowany jest plik UPO, będący potwierdzeniem odbioru.

Ponieważ nie każda mikrofirma korzysta z biur rachunkowych lub posiada programy księgowe, Ministerstwo Finansów umożliwi im dostęp do programu „Klient JPK 2.0”, która pozwala na przesłanie JPK_VAT oraz utworzenie pliku JPK po pobraniu informacji z pliku CSV. Można również korzystać z arkusza kalkulacyjnego stworzonego według schematu JPK. Dodatkowo specjalnie dla mikroprzedsiębiorców uruchomiona zostanie aplikacja księgowa.

Jako zalety wprowadzenia nowych zmian zostały wymienione: przyspieszenie zwrotu nadwyżki firmom budowlanym korzystającym z odwrotnego opodatkowania i możliwość kontroli poprawności działań księgowości czy też biura rachunkowego. Udogodnieniem dla urzędów będzie zmniejszenie liczby przeprowadzanych kontroli skarbowych, ponieważ wszystkie informacje będą przesyłane na bieżąco. Dodatkowo zmiana ma się przyczynić do odejścia od papierowej formy wydruków, zwiększenia dostępu do danych i większą możliwość zlokalizowania nielegalnych działań przedsiębiorców.

Niektórzy jednak uważają, że wprowadzenie nowych przepisów może przysporzyć problemy takie jak na przykład brak wiedzy mikroprzedsiębiorców na temat nowego obowiązku, co sprawi że nie zdążą się oni przygotować do zmian. Istnieje również obawa, że przedsiębiorcy korzystający z pomocy biur rachunkowych będą musieli ponosić dodatkowe opłaty związane ze zwiększeniem zakresu obowiązku danego biura. Konieczność wprowadzania danych do systemu może się natomiast wiązać z koniecznością zatrudnienia kolejnego pracownika.

Zmiany zostały już wprowadzone, dlatego warto pamiętać, żeby się do nich stosować, aby uniknąć problemów w urzędzie skarbowym.

20 lat zawodu doradcy podatkowego

© 2016 Tax Credit

projekt i wykonanie: agencja interaktywna cyberstudio.pl, cms: abeon cms abeon.pl