Strona główna / Aktualnosci / Nowe przepisy Prawa geologicznego i górniczego są niewystarczalnym ułatwieniem dla firm wydobywczych

Nowe przepisy Prawa geologicznego i górniczego są niewystarczalnym ułatwieniem dla firm wydobywczych

21.01.2015

W Nowym Roku weszły nowe przepisy Prawa geologicznego i górniczego, które nie są ułatwieniem dla firm wydobywczych. Nowelizacja ustawy o przepisach Prawa geologicznego i górniczego, która z założenia miała stać się ułatwieniem i usprawnieniem ścieżki poszukiwawczo-wydobywczejs sprawi, że państwo będzie miało większą kontrolę nad zasobami. Eksperci oceniają jednak, że owe ułatwienie nie są przychyne dla działania firm wydobywczych. Nowe prawo wprowadza m.in jedną koncesję Ministra Środowiska na poszukiwanie, rozpoznawanie złoża i jego wydobywanie na okres 10-30 lat. Umożiwiają tym jednak wydobywanie surowca jeszcze w trakcie fazy poszukiwania i rozpoznawania. Ponadto, Nowelizacja ustawy umożliwia wykonanie badania geofizycznego tylko na podstawie zgłoszenia, bez konieczności posiadania koncesji. Jeśli jednak firma jest zainteresowana koncesją może ją uzyskać po przez sprawdzenie doświadczenia firmy wydobywczej (rozpoznanie i udokumentowanie co najmniej jednego złoża węglowodorów lub prowadzenie wydobycia przez okrec co najmniej 3 lat.) Nowe przepisy wprowadziły także obowiązek ustanowienia szeregu zabezpieczeń. Ustawa umocniła usprawnienia kontrolne inspektora ochrony środowiska i nadzoru górniczego, dodatkowo przewiduje również monitorowanie przez Ministra Środowiska wykonywania koncesji.

20 lat zawodu doradcy podatkowego

© 2016 Tax Credit

projekt i wykonanie: agencja interaktywna cyberstudio.pl, cms: abeon cms abeon.pl