Strona główna / Aktualnosci / Nowelizacja ustawy o finansach publicznych

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych

24.10.2014

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw przewiduje zwiększenie efektywności zarządzania płynnością sektora finansów publicznych i obniżenie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa oraz długu publicznego. Dzięki takim działaniom możliwe będzie obniżenie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, a w efekcie zmniejszenie poziomu długu publicznego oraz kosztów jego obsługi. Senat przyjął nowelizację bez poprawek 23. października.

 

Nowe regulacje przewidują od 2015 r.:


1) rozszerzenie obowiązku lokowania wolnych środków w formie depozytu prowadzonego przez Ministra Finansów na kolejne jednostki sektora finansów publicznych:

 • instytucje gospodarki budżetowej,
   
 • państwowe instytucje kultury,
   
 • Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,
   
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SPZOZ), dla których podmiotem tworzącym jest minister, centralny organ administracji rządowej, wojewoda lub uczelnia medyczna,
   
 • wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW);

2) przyznanie jednostkom samorządu terytorialnego (JST) możliwości przyjmowania depozytów od SPZOZ, dla których podmiotem tworzącym jest JST, samorządowych instytucji kultury oraz samorządowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14, z wyjątkiem WFOŚiGW;

3) gromadzenie środków pieniężnych składanych do depozytu sądowego na rachunkach depozytowych Ministra Finansów otwartych w BGK;

4) przyznanie Ministrowi Finansów prawa do zarządzania (czasowego wykorzystywania) środkami złożonymi do depozytu sądowego. Minister Finansów będzie wypłacał oprocentowanie w zamian za możliwość dysponowania środkami złożonymi do depozytu sądowego. Depozyty tak jak obecnie będą zwracane na każde żądanie sądu, bez żadnego uszczerbku dla osób je składających.

 

20 lat zawodu doradcy podatkowego

© 2016 Tax Credit

projekt i wykonanie: agencja interaktywna cyberstudio.pl, cms: abeon cms abeon.pl