Strona główna / Aktualnosci / Nowelizacja Ustawy o VAT - kolejna próba uszczelnienia systemu rozliczeń podatku od towarów i usług

Nowelizacja Ustawy o VAT - kolejna próba uszczelnienia systemu rozliczeń podatku od towarów i usług

15.12.2016

Nowelizacja Ustawy o VAT - kolejna próba uszczelnienia systemu rozliczeń podatku od towarów i usług

Od 1. stycznia 2017 roku duże zmiany w ustawie o VAT - kolejna próba walki ustawodawcyz wyłudzeniami podatku.

 

Od Nowego Roku podatników czekają duże zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług. Nowelizacja podyktowana jest próbą uszczelnienia systemu VAT. Jak wskazuje resort finansów od kilku lat widoczna jest tendencja rosnącej różnicy między podatkiem należnym, który powinien zasilić budżet państwa a podatkiem pobranym przez organy państwa. Ten niekorzystny, z punktu widzenia finansów publicznych, trend ma odwrócić przygotowana przez Radę Ministrów nowelizacja ustawy o VAT oraz Kodeksu Karnego Skarbowego.

 

Na początku należy wskazać na wprowadzenie obowiązku składania deklaracji VAT droga elektroniczną. W pierwszej kolejności podmiotami zobowiązanymi do rozliczania elektronicznego będą m.in. podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz realizujących dostawy lub nabycia objęte odwróconym obciążeniem. Obowiązek obejmie wszystkich podatników dopiero od 2018r.

 

Kolejną ważną zmianą jest wprowadzenie kaucji rejestracyjnej, jako swoistego środka zabezpieczającego. Do złożenia stosownej kaucji zobowiązane będą podmioty rejestrujące się jako podatnicy VAT a co do których istnieje duże prawdopodobieństwo, że dany przedsiębiorca może generować zaległości w płatności podatku. Wysokość kaucji ustalana będzie przez organ podatkowy, który wyznaczając poziom ryzyka oceniać będzie m.in. karalność przedsiębiorcy, toczące się w stosunku do niego postępowania kontrolne oraz  związki z podmiotami, które generują zaległości podatkowe.

 

Zmiany dotkną także formę składanych deklaracji. Od stycznia większość przedsiębiorców nie będzie mogła skorzystać z rozliczeń kwartalnych (z rozliczeń kwartalnych nadal będą mogli korzystać mali podatnicy). Ministerstwo Finansów zakłada, iż stosowanie niejednolitych okresów rozliczeniowych sprzyja nadużyciom ze strony podatników. Aktualne informacje zapewnić mają przejrzystość w całym systemie podatku od wartości dodanej.

 

Na zakończenie warto wskazać na sankcje, które będą przewidziane w nowym stanie prawnym. Jedną z nich będzie możliwość wykreślenia z rejestru podatników VAT. Kary przewidziane w kodeksie karnym skarbowym także będą podlegać zaostrzeniu. Dotychczas jedyną karą za nadużycia podatników okazywała się kara grzywny. Ustawodawca postanowił wprowadzić w wielu miejscach karę pozbawienia wolności jako sygnał ostrzegawczy przed stosowaniem nielegalnych praktyk.

 

Przewidywane zmiany  w przepisach podzieliły środowisko księgowych i doradców podatkowych. Niewątpliwie penalizowanie sytuacji patologicznych zasługuje na szerokie poparcie społeczne. Jednak w obecnym kształcie zakres odpowiedzialności, który będzie po stronie biur rachunkowych oraz kancelarii doradztwa podatkowego znacznie wzroście. W obecnym kształcie przepisów, zakładających surowe sankcje za niezachowanie ustawowych regulacji, warto powierzyć prowadzenie księgowości własnej firmy specjalistom  z dziedziny rachunkowości.


Autor: Maciej Wiśniewski | 15.12.2016r. 

20 lat zawodu doradcy podatkowego

© 2016 Tax Credit

projekt i wykonanie: agencja interaktywna cyberstudio.pl, cms: abeon cms abeon.pl