Strona główna / Aktualnosci / Obowiązek okresowego szkolenia BHP dla pracowników — wszystko, co musisz wiedzieć!

Obowiązek okresowego szkolenia BHP dla pracowników — wszystko, co musisz wiedzieć!

24.09.2020

Zgodnie z prawem pracodawca musi zapewnić każdemu ze swoich pracowników bezpieczeństwo oraz wysoką higienę pracy. Właśnie dlatego prawo pracy narzuca obowiązek przeprowadzenia okresowych badań BHP.

 

 

 

Wyróżniamy dwa rodzaje szkoleń BHP:

 

 

 

1. Wstępne szkolenie BHP — prawie każdy nowy pracownik musi przez nie przebrnąć. Oczywiście to prawodawca musi mu zapewnić taką możliwość. Jest jeden wyjątek. Nowy pracownik nie musi przechodzić szkolenia wstępnego, jeżeli przeszedł na identyczne stanowisko, które zajmował w poprzedniej firmie. Szkolenie wstępne składa się z etapu ogólnego, czyli przekazania ogólnej wiedzy związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy, oraz z etapu instruktażu stanowiskowego, czyli przygotowanie do pracy na konkretnym stanowisku. W ramach etapu ogólnego nowy pracownik poznaje także przepisy, które obowiązują na terenie firmy nowego pracodawcy. Tu niezwykle ważnym tematem jest także pierwsza pomoc, gdyby zdarzył się jakikolwiek wypadek w pracy.

 

Szkolenie wstępne w zakresie ogólnym powinien przeprowadzić pracownik bhp, posiadający uprawnienia. Może być to także pracownik firmy pod warunkiem, że posiada zaświadczenie o ukończeniu szkolenie z zakresu bhp.

 

Jeżeli chodzi o instruktaż stanowiskowy ma przygotować pracownika do radzenia sobie z niebezpieczeństwami związanymi z danym stanowiskiem, poznanie ryzyka zawodowego. Chodzi o to, aby pracownik mógł w sposób bezpieczny realizować swoją pracę. Taki instruktaż przeprowadzi już pracodawca lub pracownik kierujący innymi pracownikami.

 

Tego typu szkolenie jest ważne przez rok, w przypadku pracowników robotniczych, a także tych biurowo-administracyjnych.

 

 

 

Informacja dla pracodawcy — jeżeli Twój pracownik przeszedł szkolenie wstępne, to jest to uwiecznione w karcie szkolenia wstępnego. Do Ciebie należy przechowywanie tej karty w aktach pracownika (cześć B).

 

 

 

2. Okresowe szkolenia BHP — jest to nic innego jak zaktualizowanie szkolenia poprzedniego. Osoba przeprowadzająca szkolenia odświeża najistotniejsze informacje, sprawdza umiejętności pracowników i ugruntowuje ich wiedzę. Ten typ szkolenia powinien się odbyć w formie kursu lub seminarium. Może być także formą kierowanego samokształcenia.

 


Kto musi odbyć taki kurs?

 

  •  pracodawcy lub pracownicy zarządzający innymi pracownikami (kierownicy itp.) - przynajmniej raz na 5 lat,
  •  robotnicy o umiarkowanym stopniu niebezpieczeństwa zawodowego — przynajmniej raz na 3 lata,
  •  robotnicy kwalifikujący zawód do niebezpiecznych — przynajmniej raz w roku,
  •  pracownicy sektora inżynieryjno-technicznego — przynajmniej raz na 5 lat,
  •  pracownicy BHP- przynajmniej raz na 5 lat,
  •  pracownicy administracyjno-biurowi, a także inni niewymienieni wyżej, których praca wiąże się z kontaktem z czynnikami zagrażającymi życiu lub zdrowiu — minimum raz na 6 lat,
  •  pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych, którzy pracują w firmie zaliczanej do maksymalnie 3 kategorii ryzyka — nie muszą mieć szkoleń okresowych.

 

 

Szkolenie BHP kończy się egzaminem, który poprowadzi osoba prowadząca całe szkolenie.

 

 

 

Kto może skorzystać ze zwolnienia?

 

Jeżeli osoba u poprzedniego pracodawcy przeszła szkolenie, a czas wyznaczony na ponowne szkolenie jest jeszcze odległy, pracownik może dostarczyć zaświadczenie o odbyciu szkolenia. W takim przypadku nie będzie on musiał uczęszczać na nowe szkolenie. Warto jednak pamiętać o zasadzie tego samego stanowiska!

 

 

Informacja dla przedsiębiorcy! Pamiętaj, że jeżeli szkolenie w Twojej firmie musi odbyć się w niestandardowych godzinach, po pracy — musisz uwzględnić godziny poświęcone na szkoleniu w wypłacie wynagrodzenia! Szkolenie to także praca dla Twoich pracowników.

20 lat zawodu doradcy podatkowego

© 2016 Tax Credit

projekt i wykonanie: agencja interaktywna cyberstudio.pl, cms: abeon cms abeon.pl