Strona główna / Aktualnosci / Plusy rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron

Plusy rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron

21.10.2020


Najbardziej życzliwą i bezkonfliktową formą zakończenia współpracy z dotychczasowym pracodawcą jest oczywiście rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Czy jednak taka forma jest dla pracownika najkorzystniejsza? Najlepszą odpowiedzią na to pytanie będzie — to zależy. Już wyjaśniamy...

Na wstępie warto zaznaczyć, czym właściwie jest rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Przede wszystkim stosunek pracy można rozwiązać za porozumieniem stron za zgodą obu stron lub kiedy jedna ze stron wystosuje taką propozycję, a druga się na nią zgodzi.
Z tego typu rozwiązania można skorzystać jednakowo w przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony, a także określony w umowie.

Istnieją także nietypowe sytuacje, w których możliwe będzie zaproponowanie przez którąś ze stron zastosowania rozwiązania umowy za porozumieniem strony: 

  •  urlop macierzyński
  •  zwolnienie lekarskie
  •  okres ochronny (przykładem może być okres poprzedzający emeryturę pracownika)

 

Jeżeli strony decydują się na rozwiązanie umowy bezkonfliktowo, to termin może być wyznaczony zarówno na już, jak i z odroczeniem — np. pół roku. Termin ten może także ulegać skróceniu lub wydłużeniu, po ustaleniu przez obie strony.
 

Co dalej?

Z uwagi na to, że rozwiązanie umowy za porozumieniem stron nie wymaga okresu wypowiedzenia (co jest charakterystyczne właśnie dla formy wypowiedzenia), to najlepiej dla pracownika byłoby, gdyby miał już jakiś plan na przyszłość. Często bywa tak, że pracownik, podpisując porozumienie, już ma załatwioną nową pracę.

 

WAŻNE! Jeżeli pracownik nie ma perspektyw na kontynuowanie ścieżki kariery, to musi się poważnie zastanowić, czy aby na pewno che podpisać rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Osoby, które po zakończeniu współpracy w ten sposób, będą chciały pobierać zasiłek dla osób bezrobotnych — mogą zrobić to dopiero po 90 dniach od zakończenia umowy! Z kolei w przypadku wypowiedzenia — jest to zaledwie 7 dni.

W przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron jest jeden wyjątek. Pracownik mógłby pobierać zasiłek dla bezrobotnych wcześniej niż po 90 dniach, jeżeli porozumienie zostało podpisane ze względu na likwidację miejsca pracy czy redukcję etatów.

Oznacza to, że osoba, która planuje zrezygnować z pracy, musi sama przekalkulować, co będzie dla niej korzystniejsze.

 

Urlop

Jeżeli w ramach porozumienia stron został określony jakiś termin wypowiedzenia, to pracownik nie może wziąć urlopu w celu poszukiwania nowego miejsca zatrudnienia. Ma jednak możliwość wykorzystania w tym czasie zaległego urlopu na wypoczynek lub może porozmawiać z przełożonym o ekwiwalencie pieniężnym.

20 lat zawodu doradcy podatkowego

© 2016 Tax Credit

projekt i wykonanie: agencja interaktywna cyberstudio.pl, cms: abeon cms abeon.pl