Strona główna / Aktualnosci / Podatek od środków transportowych - kto musi go opłacać?

Podatek od środków transportowych - kto musi go opłacać?

06.07.2020

 

Firmy, które posiadają środki transportowe z masą całkowitą do 3,5 ton, są zobowiązane do opłacania podatków od środków transportowych.

W związku z tym niezbędne jest zgłoszenie posiadanych środków transportowych do opodatkowania. Aby to zrobić, można skorzystać z trzech możliwości:

 

1. wizyta w urzędzie

2. listowny wniosek

3. drogą elektroniczną

 

Jakie pojazdy podlegają opodatkowaniu?

  •  ciężarówki o masie całkowitej ponad 3,5 tony
  •  naczepy i przyczepy, mające dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton (w tym masę pojazdu silnikowego)
  •  autobusy
  •  ciągniki siodłowe oraz balastowe, które są używane wraz z naczepą (lub przyczepą), które mają masę całkowitą zespołu pojazdów od 3,5 tony.

 

Osoba, która musi poddać się obowiązkowi podatkowemu, ma zrobić to w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, gdy:

 

  •  osoba fizyczna lub przedsiębiorca nabędzie środek transportowy (o ile jest on zarejestrowany)
  •  osoba fizyczna lub przedsiębiorca, który zarejestruje pojazd na terenie Polski
  •  środek transportowy został ponownie dopuszczony do ruchu.

 

Warto wspomnieć o przypadkach, w których obowiązek ulega zakończeniu. Ma to miejsce gdy:

 

  • organ rejestracyjny wydaje decyzje o wyłączeniu środka transportowego z ruchu. Zwykle tymczasowo.
  •  środek transportu zostaje wyrejestrowany
  • minął czas, na który pojazd został powierzony.

 

Gdzie załatwić sprawy?

Każdy obywatel ma możliwość załatwienia sprawy podatku od środków transportu w urzędzie gminy, w której mieszka.

Jeśli chodzi o przedsiębiorców, sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Osoby prowadzące jednoosobową działalność składają deklarację w urzędzie gminy, na której terenie mieszkają, jednak ci, którzy prowadzą firmę jako osoby prawne, muszą złożyć taką deklarację w gminie, w której znajduje się siedziba firmy. W przypadku właścicieli przedsiębiorstw wielozakładowych lub podmiotów, w których skład mogą wchodzić wydzielone jednostki organizacyjne, jest możliwość złożenia deklaracji w tym urzędzie gminy, gdzie znajduje się zakład lub jednostka, która posiada środki transportowe.

 

Jak złożyć deklarację?

 Złożenie deklaracji to przede wszystkim Wypełnienie druku DT – 1 oraz dołączenie do niego załącznika DT – 1/A. Deklarację zawsze należy złożyć do 15 lutego w każdym roku podatkowym. Jeżeli pojazd został zakupiony po tym terminie, deklarację należy złożyć do 14 dni od chwili zakupu.

Podatek opłaca się w dwóch ratach. Pierwszy rata ma być wpłacona do 15 lutego roku podatkowego zaś druga do 15 września, a jeśli obowiązek istnieje w krótszym czasie niż cały rok podatkowy, to jego kwotę oblicza się biorąc pod uwagę ilość miesięcy, w których obowiązek istniał.

 

Kwota

Kwota, którą będzie musiał uiścić właściciel środku transportowego, jest ustalana przez radę gminy na każdy rok. Kwota ta będzie różna w zależności od daty produkcji pojazdu, jego szkodliwości dla środowiska, a także ilości miejsc w pojeździe. Konkretne stawki dla poszczególnych pojazdów w 2020 roku są udostępnione na stronie gov.pl .

 

Uchylenie się od obowiązku regulacji kwoty podatku

Obowiązek opłacania początku jest weryfikowane przez urząd i w przypadku uchylenia się od obowiązku ma on możliwość ściągnięcia należności wraz z odsetkami. Jeżeli pojazd nie należy do grupy pojazdów zwolnionych z ww. podatku, to istnieje bezapelacyjny obowiązek opłaty. 

 

20 lat zawodu doradcy podatkowego

© 2016 Tax Credit

projekt i wykonanie: agencja interaktywna cyberstudio.pl, cms: abeon cms abeon.pl