Strona główna / Aktualnosci / RODO - co powinni wiedzieć na ten temat przedsiębiorcy

RODO - co powinni wiedzieć na ten temat przedsiębiorcy

27.07.2018

Rodo, czyli rozporządzenie o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. uszczelniło przepisy związane z przetwarzaniem danych osobowych. Dla wielu przedsiębiorców oznacza to duże zmiany w związku z prowadzeniem dokumentacji oraz gromadzeniem danych o pracownikach.

 

W Polsce oraz pozostałych krajach należących do Unii Europejskiej przepisy te zaczęły obowiązywać od 25 maja bieżącego roku. Mają na celu ujednolicić zapisy dotyczące ochrony danych osobowych i pozwolić na lepszą kontrolę ich przestrzegania. W Polsce dodatkowo została uchwalona ustawa o ochronie danych osobowych oraz wprowadzono organ nadzorujący – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zastępującego proponowanego przez UE Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

 

Jakie zmiany wprowadziło RODO do życia przedsiębiorców? Nałożyło ono wiele obowiązków związanych z przechowywaniem i udostępnianiem danych dotyczących między innymi zasady konieczności wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, przejrzystości zapisów, zasad zgodności z prawem, rzetelności, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości danych, ograniczenia przechowywania, integralności i poufności, rozliczalności oraz ustanowiło wysokie kary za niestosowanie się do nich (aż do nawet 20 mln euro dla największych firm). RODO obejmuje wszystkie firmy na terenie Unii Europejskiej oraz wszystkich jej obywateli. Wobec tego nie można uniknąć kary, stwierdzając brak wiedzy na temat przepisów lub żadne wyjątki.

 

Największa zmiana nastąpiła z pewnością w działach kadrowych oraz zajmujących się zatrudnianiem pracowników, które powinny wprowadzić dodatkowe zmiany w sposobie przechowywania i zabezpieczania danych osobowych. Już sam proces rekrutacji powinien być ograniczony do zbierania jedynie przydatnych dla danego stanowiska informacji – przyszły pracownik ma prawo nie udzielać odpowiedzi na pytania odnośnie do swojego stanu cywilnego, przynależności religijnej oraz poglądów politycznych.

 

Od chwili wejścia w życie nowych przepisów żadne informacje uznawane za dane osobowe nie powinny być udostępniane osobom niezajmującym się daną sprawą. Powinny być one przechowywane w szafkach zamykanych na klucz oraz komputerach i bazach danych zabezpieczanych hasłami. Nowością jest również zalegalizowanie monitoringu wewnątrz firmy, jeżeli ma za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo dokumentacji, a nie kontrolować pracowników.

 

Ważną zmianą jest konieczność pozyskiwania od klientów zgód na przetwarzanie danych w celach marketingowych – nie jest dozwolone wysyłanie ofert, a nawet życzeń świątecznych klientom, którzy nie wyrazili chęci na ich otrzymywanie. Nie obowiązuje tu zasada domniemanej zgody, co oznacza, że dopóki klient jasno nie powie, że akceptuje przetwarzanie swoich danych w celach marketingowych, nikt nie ma prawa tego robić.

 

Zmiany z pewnością zauważą klienci kontaktujący się z różnymi instytucjami drogą telefoniczną – od teraz konsultanci mają obowiązek pytania o zgodę na przetwarzanie danych osobistych (o ile nie jest to uwzględnione w komunikacie wstępnych) oraz potwierdzenie tożsamości danej osoby poprzez indywidualny numer klienta lub dane typu numer PESEL, data, czy miejsce urodzenia.

 

20 lat zawodu doradcy podatkowego

© 2016 Tax Credit

projekt i wykonanie: agencja interaktywna cyberstudio.pl, cms: abeon cms abeon.pl