Strona główna / Aktualnosci / Sprawozdanie finansowe firmy – obowiązki ciążące na przedsiębiorcy w zakresie sprawozdawczości finansowej

Sprawozdanie finansowe firmy – obowiązki ciążące na przedsiębiorcy w zakresie sprawozdawczości finansowej

19.05.2016

Sprawozdanie finansowe firmy – obowiązki ciążące na przedsiębiorcy w zakresie sprawozdawczości finansowej

 

Wszystkie podmioty gospodarcze prowadzące księgowość w formie ksiąg rachunkowych mają obowiązek sporządzania rocznego sprawozdania finansowego. Sprawozdanie jest zestawieniem sytuacji finansowej firmy z uwzględnieniem osiągniętych wyników gospodarczych za poprzedni rok. Przedsiębiorcy zgodnie z obowiązującymi przepisami mają obowiązek złożyć swoje sprawozdanie finansowe we właściwym urzędzie skarbowym.

 

Zgodnie z ustawą o rachunkowości sprawozdanie finansowe składa się z trzech elementów:

  1. bilansu;
  2. rachunku zysków i strat;
  3. informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

W przypadku bardziej skomplikowanych form prowadzenia działalności gospodarczej (m.in. spółka akcyjna) ustawa nakłada obowiązek zestawienia zmian w kapitale własnym, zestawienia zmian w aktywach netto oraz rachunek przepływów pieniężnych. Dodatkowo ustawa nakłada na niektóre podmioty obowiązek badania sprawozdania przez biegłego rewidenta. Zobowiązanie obejmuje m.in. banki, zakłady ubezpieczeń oraz firmy w których zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosi co najmniej 50 osób.

 

Termin na złożenie sprawozdania uzależniony jest od formy prowadzonej działalności. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) mają 10 dni od zatwierdzenia sprawozdania na złożenie dokumentu we właściwym urzędzie skarbowym. Zatwierdzenie powinno nastąpić do 30 czerwca następnego roku podatkowego.

 

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - m.in. prowadzący firmę w formie jednoosobowej działalności gospodarczej - na złożenie sprawozdania mają czas do 30 kwietnia roku następującego po roku, który podlega analizie. W 2016r. ostateczny termin na złożenie sprawozdania finansowego za rok 2015r. upłynął 2 maja 2016r. (30 kwietnia przypadał w sobotę, więc zgodnie z zasadami ogólnymi termin został przesunięty na najbliższy dzień roboczy).

 

Należy zaznaczyć, iż niedopełnienie obowiązku traktowane jest jako wykroczenie skarbowe i zgodnie z zapisami kodeksu karnego skarbowego podlega karze grzywny. Wysokość możliwej grzywny uzależniona jest od minimalnego wynagrodzenia. W 2016r. sankcja z tytułu nieprzekazania w terminie sprawozdania finansowego może wynieść od 185 zł do 37 000 zł.


Autor: Maciej Wiśniewski | 19.05.2016r. 

20 lat zawodu doradcy podatkowego

© 2016 Tax Credit

projekt i wykonanie: agencja interaktywna cyberstudio.pl, cms: abeon cms abeon.pl