Strona główna / Aktualnosci / Świadczenie postojowe a Tarcza antykryzysowa 2.0

Świadczenie postojowe a Tarcza antykryzysowa 2.0

25.04.2020

Kto może pobrać świadczenie?

Świadczenie jest dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, a także dla tych, którzy są zatrudnieni w ramach umowy cywilnoprawnej. Jeżeli w danej firmie wystąpił przestój spowodowany epidemią koronawirusa, a ponadto osoby zatrudnione nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu z innego tytułu, wtedy jest możliwość ubiegania się o świadczenie postojowe.

 Co ważne, osoby starające się o otrzymanie ww. świadczenia nie muszą być obywatelami kraju. Jeśli cudzoziemiec przebywa legalnie na terenie Polski, to ma takie samo prawo do świadczenia jak Polak.

 Poza przedstawionymi już wymaganiami istnieje jeszcze kilka istotnych kryteriów, które decydują o przyznaniu świadczenia ⬇️

1. Osoby prowadzące działalność gospodarczą (pozarolniczą) mogą otrzymać świadczenie, jeśli:

 

  • działalność funkcjonowała przed 1.02.2020 i nie została zawieszona a ponadto jej dochody, w poprzednim miesiącu, były niższe o minimum 15% niż w miesiącu go poprzedzającym
  • osoby, których działalność pozarolnicza funkcjonowała przed 1.02.2020, ale postanowiły ją zawiesić, również będą mogły skorzystać ze świadczenia, ale tylko pod warunkiem, że działalność została zawieszona po 31.01.2020 roku.

 Dochód nie może jednak przekraczać 300% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedzającego kwartału, o którym informował Prezes GUS.

 

2. Osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej mogą skorzystać ze świadczenia, jeśli:

 

  • umowa została zawarta przed 1.02.2020 r. * dochód w poprzednim miesiącu nie może przekraczać 300% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedzającego kwartału, o którym informował Prezes GUS.

 

WAŻNE — Tarcza 2.0. znosi wymóg, który mówi, aby przychody z miesiąca poprzedzający ten, w którym został złożony wniosek, nie mogły przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

 

Kwota świadczenia

Świadczenie postojowe to kwota nieopodatkowana i niepodlegającą składkom, a jej wysokość wynosi 80% minimalnego wynagrodzenia z 2020 r. Jest to 2 080zł. Wyjątek stanowią przedsiębiorcy, których dotyczą przepisy zryczałtowanego podatku dochodowego jako karty podatkowej oraz korzystających ze zwolnienia z VAT-u. Oni będą mieli możliwość pobrania świadczenia postojowego w wysokości 50% najniższego wynagrodzenia na rok 2020.

W przypadku osób pracujących w ramach umów cywilnoprawnych wyjątek (od 80%) dotyczy tych, których dochód z miesiąca przed składaniem wniosku o świadczenie postojowe nie przekroczył 50% minimalnej kwoty wynagrodzenia na rok 2020. Jeśli taka sytuacja ma miejsce, osoba ma prawo do uzyskania kwoty równej sumie wynagrodzeń za wykonywaną pracę w ramach umowy cywilnoprawnej.

 

Wniosek

Wniosek o przyznanie świadczenia postojowego składa się do ZUS. Ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą, robią to sami a osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych poprzez zleceniodawcę. Wniosek musi być złożony do 3 miesięcy, licząc od chwili ogłoszenia epidemii w kraju. Jeżeli decyzja na wniosek będzie odmowna, składający ma możliwość odwoływania się od tej decyzji.

 Świadczenie może być przyznane trzykrotnie a warunek, jaki musi być spełniony to brak poprawy sytuacji materialnej.

20 lat zawodu doradcy podatkowego

© 2016 Tax Credit

projekt i wykonanie: agencja interaktywna cyberstudio.pl, cms: abeon cms abeon.pl