Strona główna / Aktualnosci / Tarcza Antykryzysowa wprowadza zwolnienie z ZUS dla mikrofirm do 9 pracowników

Tarcza Antykryzysowa wprowadza zwolnienie z ZUS dla mikrofirm do 9 pracowników

01.04.2020

Podpisana ostatniego dnia marca 2020 przez Prezydenta Andrzeja Dudę ustawa o tzw. Tarczy Antykryzysowej wprowadza dla przedsiębiorców zwolnienie ze składek ZUS przez okres 3 miesięcy. W tym celu konieczne będzie złożenie odpowiedniego wniosku do ZUS.

Ustawa antykryzysowa zakłada m.in. możliwość ubiegania się o zwolnienie ze składek ZUS za marzec, kwiecień, maj w 2020 r. Ze zwolnienia skorzystają w aktualnym brzmieniu ustawy mikrofirmy zatrudniające do 9 pracowników, a także do osoby samozatrudnione, których przychód za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym został złożony wniosek nie przekraczał 300 proc. przeciętego wynagrodzenia – a więc 15 681 zł.

Zgodnie z art. 4:  ,,Wniosek o zwolnienie z opłacania składek może być złożony w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych”. Termin złożenia definiuje art. 31zp. 1.: ,,wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w art. 31zo, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., zwany dalej „ wnioskiem o zwolnienie z opłacania składek”, płatnik składek przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.”

Wniosek będzie dostępny na stronie internetowej ZUS.

20 lat zawodu doradcy podatkowego

© 2016 Tax Credit

projekt i wykonanie: agencja interaktywna cyberstudio.pl, cms: abeon cms abeon.pl