Strona główna / Aktualnosci / Ustawa o Pracownicznych Planach Kapitałowych

Ustawa o Pracownicznych Planach Kapitałowych

15.10.2018

Sejm przyjął ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Jest to jeden z filarów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Umożliwi on pracownikom sporządzenie oszczędności, które będą mogli wykorzystać po przejściu na emeryturę. Uczestnictwo w programie będzie dobrowolne.

 

Na stronie Ministerstwa Finansów czytamy, że PPK to program dodatkowego i dobrowolnego oszczędzania. Część pracowników będzie mogła z niego skorzystać od połowy 2019 r. Urzędnicy oszacowali, że szansę na to będzie miało około 11,5 miliona osób zatrudnionych. Program ma polegać na comiesięcznym gromadzeniu oszczędności, które mogą zostać wypłacone po przejściu na emeryturę. Wpłaty na PPK będą dokonywane po stronie pracownika, pracodawcy oraz budżetu państwa. Głównym celem programu jest umożliwienie zatrudnionym bezpiecznego finansowo przejścia na emeryturę, podczas której będzie można żyć na godnym poziomie.

 

Z PPK będzie można skorzystać już od połowy 2019 r., a zgromadzone środki będzie można odebrać po ukończeniu 60 roku życia. Istotną informacją jest to, że do programu zostajemy zapisani automatycznie i żeby z niego zrezygnować należy się wypisać. Po 4 latach zatrudnienia zostaniemy ponownie wpisani i jeżeli ponownie nie jesteśmy zainteresowani, należy wypełnić kolejną deklarację, która nas z niego wypisze. Ta sama czynność będzie się powtarzała co 4 lata.

 

Dla przedsiębiorców oznacza to pojawienie się nowego obowiązku. Od chwili ruszenia niektórzy z nich będą musieli zawierać z instytucją finansową elektroniczne umowy o zarządzanie PPK. Będą one umieszczane w ewidencji PPK, którą będzie nadzorował Polski Fundusz Rozwoju SA. Od połowy 2019 r. umowy będą musiały zawierać przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 250 osób, od początku 2020 r. firmy zatrudniające minimum 50 osób, od 1 lipca podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób, a od 2021 r. wszyscy przedsiębiorcy. Ci, którzy nie wywiążą się z obowiązku prowadzenia PPK i odprowadzaniu składek pracowników, będą obciążeni karą pieniężną, która może wynieść od tysiąca, do nawet miliona złotych.

 

W związku ze zmianą przepisów dotyczących PPK i koniecznością dostosowania przepisów Polskich do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, nastąpiła również nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych (PPE). PPE mogą być traktowane jako alternatywa dla PPK.

 

Nowelizacja ustala maksymalny staż pracy uprawniający do przystąpienia pracownika do PPE na 3 lata, czyli w wielu przypadkach zmniejsza czas oczekiwania oraz zobowiązuje pracodawców do pisemnego informowania zatrudnionych i byłych pracowników: o skutkach prawnych zakończenia współpracy aktualnych pracowników, oraz jasnych i szczegółowych informacji dla byłych pracowników związanych z środkami zgromadzonymi na rachunku PPE. Przepisy weszły w życie 7 czerwca 2018 r. W związku z tym pracodawcy prowadzący PPE do końca roku zobligowani są do wprowadzenia koniecznych zmian warunków realizacji programu oraz poinformowania o nich Komisję Nadzoru Finansowego, jeżeli wcześniejsze ustalenia były inne, np. lata pracy, po których można było przystąpić do pracowniczych programów emerytalnych, wynosił więcej niż 3 lata.

20 lat zawodu doradcy podatkowego

© 2016 Tax Credit

projekt i wykonanie: agencja interaktywna cyberstudio.pl, cms: abeon cms abeon.pl