Strona główna / Aktualnosci / Ważne zmiany w płatności VAT – od 1 lipca będzie można skorzystać ze slip payment

Ważne zmiany w płatności VAT – od 1 lipca będzie można skorzystać ze slip payment

15.03.2018

Już w lipcu przedsiębiorców czeka duża zmiana związana z odprowadzaniem podatku VAT. Według projektu nowelizacji ustawy VAT przyjętej przez urząd w dniu 19.09.2017 r. oraz poprawki przyjętej przez senat pod koniec roku 2017 r. od 1 lipca będzie obowiązywała metoda podzielonej płatności (ang. slip payment). Zmiany te początkowo miały zostać wprowadzone 1 kwietnia 2018 r., jednak senator Grzegorz Bierecki zgłosił poprawkę do ustawy. Było to spowodowane prośbami przedsiębiorców oraz banków, nieprzygotowanych jeszcze technicznie do zmian. W związku z tym termin przesunięto o 3 miesiące.


Celem nowelizacji ustawy jest zmniejszenie luki podatkowej, która według badań przeprowadzonych na zlecenie Komisji Europejskiej aktualnie wynosi ok. 10 mld euro. Podatek VAT to największe źródło dochodów budżetu państwa, dlatego też urzędnicy wprowadzają co roku nowe rozwiązania, które mają zapobiec oszustwom i kombinatorstwu nieuczciwych przedsiębiorców. Podzielona płatność uniemożliwi podatnikom niezauważalnie nie odprowadzać podatków od towarów i usług.


 Dodatkowo mechanizm slip payment ma sprawić, że przedsiębiorcy staną się mniej podatni na udział w nielegalnych działaniach innych podmiotów gospodarczych, a dzięki temu poczują się bezpieczniejsi.


Sposób funkcjonowania podzielnej płatności


Przede wszystkim – metoda ta dotyczy jedynie zakupów między przedsiębiorcami. Mechanizm będzie dobrowolny, a o tym czy ma być zastosowany, zadecyduje nabywca towaru lub usług. Raz wybrany sposób płatności nie jest zobowiązujący. Podczas kolejnych płatności znów można wybrać czy zastosować płatność podzieloną, czy też nie.


Płatność za towar sposobem slip payment polega na podziale opłaty za towar – w tym wypadku na dwie części. Nabywca kupując towar, będzie dokonywał płatności za towar opłacając kwotę netto na rachunek kontrahenta, oraz kwotę podatku od towaru i usług na specjalny rachunek VAT. Dzięki temu wszystkie zakupy będą udokumentowane przez wpływy na rachunki bankowe.


W związku ze sposobem funkcjonowania każdy podatnik otrzyma rachunek bankowy na potrzeby odprowadzania podatku VAT. Środki z tego konta będą oczywiście należały do podatnika, jednak korzystanie z nich zostanie ograniczone. Przedsiębiorca będzie mógł ze zgromadzonych pieniędzy opłacić podatek VAT do urzędu skarbowego lub zapłacić kwotę odpowiadającą kwocie faktury VAT, którą powinien uiścić konkretnemu kontrahentowi. W inny sposób przedsiębiorca będzie mógł wykorzystać środki znajdujące się na rachunku VAT jedynie na podstawie specjalnego wniosku, którego czas rozpatrzenia może trwać nawet do 90 dni.


Istotną informacją jest to, że urząd skarbowy nie będzie mógł sam pobierać środków z rachunków bankowych utworzonych dla celów VAT, zyska natomiast większą wiedzę na temat uczciwości danego podatnika.


Konta bankowe zostaną utworzone automatycznie przez banki. Przedsiębiorca nie będzie musiał ponosić w związku z tym dodatkowych opłat, a opłaty za przelewy nie będą mogły ulec podwyższeniu.


Podzielone płatności otrzymają osobny wzór przelewu, w którym trzeba będzie podać takie dane jak: NIP dostawcy, numer faktury oraz kwoty netto i odprowadzanego od nich podatku. Nabywca nie będzie musiał dzięki temu wykonywać dwóch osobnych przelewów. Wszystkim zajmie się bank, który przekaże kwotę netto na jedno konto bankowe, a podatek od towarów i usług na drugie.


Zachętą do zastosowania się do mechanizmu podzielnej płatności mają być zmniejszone niektóre kary związane z nierozliczeniem w terminie oraz zwiększone bezpieczeństwo przedsiębiorców. Szybszy będzie również zwrot różnicy podatku na rachunek VAT, który ma wynosić do 25 dni.


Dla przedsiębiorcy będzie to oznaczało zmianę organizacyjną oraz techniczną. Będzie on również zmuszony do skutecznego planowania opłacania podatków, aby nie narażać się na kary. Można liczyć na to, że zniwelowane zostaną wyłudzenia VAT i zwiększy się zaufanie między podatnikami.


 

Źródło:

https://www.premier.gov.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 lat zawodu doradcy podatkowego

© 2016 Tax Credit

projekt i wykonanie: agencja interaktywna cyberstudio.pl, cms: abeon cms abeon.pl