Strona główna / Aktualnosci / Zapłata podatku przez osobę trzecią - konsekwencje uregulowania cudzych zobowiązań podatkowych

Zapłata podatku przez osobę trzecią - konsekwencje uregulowania cudzych zobowiązań podatkowych

21.04.2016

Zapłata podatku przez osobę trzecią - konsekwencje uregulowania cudzych zobowiązań podatkowych

 

Zgodnie z zapisami Ordynacji podatkowej zobowiązaniem podatkowym jest obowiązek podatnika do zapłaty określonej kwoty na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Dodatkowo przepisy przewidują odpowiedzialność całym majątkiem podatnika za swoje zobowiązania. Co jednak w sytuacji gdy osoba trzecia ureguluje cudze zobowiązania?

 

Jeszcze w ubiegłym roku opłacanie cudzych zobowiązań nie było możliwe i stwarzało wiele problemów. Zakwestionowanie płatności przez urząd skarbowy prowadziło do sytuacji, w której podatnik nadal był zobowiązany do uiszczenia należnej kwoty, a osoba trzecia mogła dochodzić roszczeń związanych ze stratą finansową na drodze cywilnej.

 

Brak racjonalnego uregulowania kwestii opłaty zobowiązań podatkowych skłonił ustawodawcę do nowelizacji prawa podatkowego. Od 1 stycznia 2016r. obowiązują nowe przepisy regulujące zapłatę podatku przez osobę trzecią. Zgodnie z art. 62b Ordynacji podatkowej zapłata podatku może nastąpić także przez:

 

  1. małżonka podatnika, jego zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę;
  2. aktualnego właściciela przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, jeżeli podatek zabezpieczony jest hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym;
  3. inny podmiot, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 1000zł.

 

Ponadto treść dowodu zapłaty nie może budzić wątpliwości co do przeznaczenia środków na opłatę zobowiązań innego podatnika.

 

Nowe przepisy są szczególnie istotne dla spółek osobowych prawa handlowego. Dotychczas zobowiązania wspólników spółki opłacane były z konta firmowego - spółka występowała jako wyręczyciel i opłacała zobowiązania wspólników. W odniesieniu do nowych rozwiązań zobowiązania wspólników będzie można regulować z rachunku bankowego spółki jedynie w przypadku, gdy ich wysokość nie przekracza 1000zł. 

 

 

Nowe rozwiązania przyjęte w Ordynacji podatkowej umożliwiają opłacanie zobowiązań podatkowych przez członków najbliższej rodziny podatnika, z drugiej strony w znacznym stopniu utrudniają opłatę zobowiązań wspólników spółek osobowych oraz przyznają dużą swobodę organom podatkowym w kwestii akceptowania płatności. Autor: Maciej Wiśniewski | 21.04.2016r. 

20 lat zawodu doradcy podatkowego

© 2016 Tax Credit

projekt i wykonanie: agencja interaktywna cyberstudio.pl, cms: abeon cms abeon.pl