Strona główna / Aktualnosci / Zmiany dla pracowników i przedsiębiorców w 2019 r.

Zmiany dla pracowników i przedsiębiorców w 2019 r.

15.11.2018

W 2019 r. miał zostać wprowadzony między innymi nowy Kodeks Pracy. Nie dojdzie do tego, jednak w przyszłym roku i tak nastąpi kilka ważnych zmian, chociażby związanych z odprowadzaniem przez przedsiębiorców składek do ZUS.

 

Zmiany w zatrudnieniu

Wiadomo już, że na razie nie będzie nowego Kodeksu Pracy. Możliwe, że zmiany zostaną wprowadzone jako poprawki do tego, który wraz z późniejszymi zmianami obowiązuje w Polsce od 1974 r. lub jako osobne ustawy.

 

Już teraz zmieniła się kwestia zawierania umów na czas określony. Nowe przepisy weszły w życie na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Od listopada limit umów na czas nieokreślony, które może zaproponować pracownikowi przedsiębiorca, będzie wynosił 3, a czas zatrudnienia w ten sposób zostanie ograniczony do 33 miesięcy. Osoby pracujące na czas nieokreślony minimum od 22 lutego 2016 r. automatycznie otrzymają umowy stałe. Zmianie uległy również warunki pracy tymczasowej u jednego pracodawcy.

 

Praca tymczasowa

Na początku listopada również dla pierwszych pracowników objętych zmianami obowiązującymi od czerwca 2017 r. zakończył się 18-miesięczny limit długości zatrudnienia u jednego pracodawcy. Oznacza to, że pracownik zatrudniany przez agencje pracy tymczasowej bez względu na to, czy pracuje nieprzerwanie z ramienia tej samej, czy innej agencji, nie będzie mógł podejmować pracy w tej samej firmie przez ponad 18 miesięcy. Aby ponownie zostać zatrudnionym przez tego samego pracodawcę, będzie musiał podjąć u niego pracę stałą lub zaczekać półtora roku.

 

Nowy Kodeks Pracy jeszcze nie teraz

W 2019 r. miał zacząć obowiązywać nowy Kodeks Pracy ze zmianami zaproponowanymi przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy. Zmiany w nowych przepisach dotyczyły między innymi wprowadzenia nowych typów umów o pracę, ograniczenia urlopu na żądanie, wyrównania wymiaru urlopu dla wszystkich pracowników bez względu na staż i doświadczenie, ograniczenia przerw na papierosa, ochrony kobiet ciężarnych  oraz wypłaty nadgodzin. Okazało się jednak, że wywołują one zbyt wiele kontrowersji i prowadzą do licznych protestów, więc rząd postanowił wprowadzić go dopiero w następnej kadencji.

 

Ulgi w składkach ZUS

Pomimo tego, że Kodeks Pracy pozostanie w niezmienionej formie od początku 2019 r., będą obowiązywały nowe przepisy związane z innymi aspektami. Zacznie obowiązywać ustawa z 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę. Zmienią się między innymi ulgi w odprowadzaniu składek na ubezpieczenie społeczne i na fundusz pracy. Od nowego roku składki ZUS będą zależne od przychodu, a małym przedsiębiorcom, którzy nie przekroczą 30-krotności wynagrodzenia minimalnego w roku poprzednim, zostaną przyznane ulgi. W 2019 r. ulgi zostaną przyznane osobom z przychodem mniejszym niż 63 tys. zł. Przedsiębiorcy będą mogli korzystać z tego przywileju ciągiem przez maksymalnie trzy lata, następne dwa będą odprowadzali składki normalnie, a po tym znów do nich wrócić.

20 lat zawodu doradcy podatkowego

© 2016 Tax Credit

projekt i wykonanie: agencja interaktywna cyberstudio.pl, cms: abeon cms abeon.pl