Strona główna / Aktualnosci / Zmiany w prawie pracy

Zmiany w prawie pracy

26.03.2018

Przedstawiono propozycje zmian w Kodeksie Pracy. Co ulegnie zmianie?

 

Rada Ministrów powołała Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy, która 14 marca 2018 r. przekazała proponowane zmiany w Kodeksie Pracy. Będą one uwzględniały między innymi: zmianę okresu próbnego, czasu trwania umowy o pracę na czas określony, likwidacja większości umów cywilno-prawnych oraz nowe rodzaje umów o pracę.

 

Obecny Kodeks Pracy z późniejszymi zmianami obowiązuje w Polsce od 26 czerwca 1974 r. Jest to najważniejszy dokument, który określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy. Zawiera informacje na temat zawierania i rozwiązywania stosunku pracy oraz rozliczania dochodów. Składa się z 15 działów: Przepisy ogólne, Umowa o pracę, Wynagrodzenia, Obowiązku pracodawcy i pracownika, Odpowiedzialność materialna pracowników, Czas pracy, Urlopy pracownicze, Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, Zatrudnianie młodocianych, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Układy zbiorowe pracy, Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy, Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika, Przedawnienie roszczeń oraz przepisy końcowe. Według niektórych przepisy są zbyt zawiłe i niepełne.

 

Urzędnicy uważają, że dotychczasowy kodeks jest niedostosowany do obecnego rynku pracy. W związku z tym 14 marca Komisja Kodyfikacyjna przegłosowała dwa nowe projekty Kodeksu Pracy – indywidualny oraz zbiorowy. Nie wiadomo jeszcze czy wejdą one w życie. Na razie nowy kodeks ma składać się z 554 artykułów, mających chronić przede wszystkim praw pracowników i pracodawców.

 

Zmiany dotyczą przede wszystkim form zatrudnienia – mowa tu o likwidacji możliwości zawierania cywilnoprawnych umów o pracę z wyłączeniem prowadzenia działalności gospodarczej, przedłużeniu okresu próbnego do 6 miesięcy, zmniejszeniu czasu trwania umowy na czas określony do maksymalnie 18 miesięcy oraz wprowadzeniu obowiązku odrabiania przerw w pracy. Zaproponowano wprowadzenie umów o pracę sezonową, dorywczą oraz nieetatową, na podstawie których pracodawca będzie mógł zatrudniać pracowników na maksymalnie 60 godzin pracy miesięcznie. Nowością jest również propozycja dotycząca pracy zdalnej, według której pracownik będzie mógł pracować jeden dzień w tygodniu poza siedzibą firmy oraz propozycja wprowadzenia pracownika autonomicznego – bez określonego czasu pracy, mobilnego – przemieszczającego się po wyznaczonym terytorium i samozatrudnionego – podejmującego pracę w ramach osobistej działalności gospodarczej.

 

Korzystne dla pracownika mają być zmiany związane z urlopem wypoczynkowym. Dla każdego zatrudnionego proponowane jest wydłużenie urlopu do 26 dni w skali roku dla wszystkich zatrudnionych, bez względu na staż pracy. Jeżeli termin urlopu nie będzie odpowiadał pracodawcy, będzie on musiał wyznaczyć nowy z przynajmniej 60-dniowym wyprzedzeniem. Dodatkowo pracownik będzie mógł wykorzystać 4 dni urlopu na żądanie w dowolnie wybranym terminie, po zgłoszeniu tego faktu pracodawcy co najmniej jeden dzień wcześniej (dokładnie 24 godziny wcześniej). Złą wiadomością dla zatrudnionych jest propozycja przywrócenia wcześniejszego terminu wykorzystania urlopu, czyli przesunięcie go z września na marzec, pocieszeniem jest natomiast możliwość wprowadzenia 2-miesięcznego wynagrodzenia urlopowego w wypadku gdy urlop przepadnie.

 

W nowym Kodeksie Pracy możemy dostrzec również zmiany dotyczące pracy kobiet w ciąży. Jeżeli ustawa wejdzie w życie, ciężarną będzie można zwolnić jedynie po wydaniu zgody związku zawodowego lub organy Państwowej Inspekcji Pracy, jednak jeżeli pracodawca zatrudnia maksymalnie 10 osób, a kobieta w ciąży jest osobą zatrudnioną na zastępstwo, będzie mógł rozwiązać z nią umowę.

 

Zmienić się mają także kwestie zwolnień. Według nowego kodeksu pracodawca ma obowiązek zawiadomić pracownika o zamiarze wypowiedzenia mu umowy o pracę, a także wysłuchać jego stanowiska w tej sprawie. Na dodatek w przypadku, gdy dane stanowisko pracy będzie likwidowane, zatrudniający powinien znaleźć zatrudnionemu inną ofertę pracy.

 

20 lat zawodu doradcy podatkowego

© 2016 Tax Credit

projekt i wykonanie: agencja interaktywna cyberstudio.pl, cms: abeon cms abeon.pl