Strona główna / Aktualnosci / ZUS przewiduje 3-miesięczne zwolnienie ze składek. Kto może z niego skorzystać? Pobierz wniosek

ZUS przewiduje 3-miesięczne zwolnienie ze składek. Kto może z niego skorzystać? Pobierz wniosek

18.04.2020

Na oficjalnej stronie ZUS-u pojawiły się informacje o możliwości złożenia wniosku o zwolnienie ze składek na czas od marca do maja 2020 roku.

 

Decyzja dotyczy następujących składek:

- Ubezpieczenie zdrowotne

- Fundusz Pracy

- Fundusz Solidarnościowy

- Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

- Fundusz Emerytur Pomostowych

 

Kto może skorzystać ze zwolnienia?

Możliwość zwolnienia ze składek ZUS dotyczy tych, którzy prowadzą pozarolniczą działalność przed 1.02 2020 r. i opłacających składki na własne ubezpieczenia; opłacających składki, których firma funkcjonowała przed 1.02.2020 i na dzień 29.02.2020 r. zgłaszających do ubezpieczenia społecznego mniej niż 10 osób. Ostatnią grupą, która może skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS, są duchowni.

Ze zwolnienia ze składek ZUS mogą korzystać osoby, które wykorzystują ulgi przysługujące im w ramach MDG (Małej Działalności Gospodarczej) lub Małego ZUS plus.

 

Jakie warunki muszą spełnić zainteresowani?

 1. Spójrz wyżej: „Kto może skorzystać ze zwolnienia”.

2. Jeżeli osoba opłaca składki tylko na własne ubezpieczenia to jej przychód z prowadzonej działalności w pierwszym miesiącu (licząc miesiące, w których chcemy być zwolnieni ze składek) nie może przekroczyć 15 681 zł.

3. Złożenie wniosku do 30.06.2020 r.

4. Złożenie dokumentów rozliczeniowych na okres od marca do maja 2020 r. Należy zrobić to do 30.05.2020 r. Wyjątkiem są ci, którzy zgodnie z prawem nie muszą składać takich dokumentów.

 

Na zwolnienie ze składek nie mogą liczyć firmy, które były w trudnej sytuacji już w grudniu 2019 r. i mają zaległości w rozliczeniach z ZUS. Kolejną grupą, która nie skorzysta ze zwolnienia, są firmy, które korzystają z opcji ulga na start.

Wzór wniosku można pobrać poniżej lub na oficjalnej stronie ZUS. Po uzupełnieniu wniosku należy go przekazać drogą elektroniczną, pocztą lub osobiście w punkcie ZUS. W ostatnim przypadku procedura odbywa się bez kontaktu z pracownikami. Wniosek należy wrzucić do specjalnie przeznaczonej skrzynki.

 

Jeżeli wniosek zostanie odrzucony, a osoba składająca nie zgadza się z decyzją, może ona złożyć specjalny wniosek o ponowne rozpatrzenie. Ten wniosek należy adresować do Prezesa ZUS. Należy to zrobić do 14 od momentu otrzymania decyzji odmownej.

Pliki do pobrania

20 lat zawodu doradcy podatkowego

© 2016 Tax Credit

projekt i wykonanie: agencja interaktywna cyberstudio.pl, cms: abeon cms abeon.pl