Amortyzacja


Amortyzacja polega na rozłożeniu w czasie kosztu związanego z zakupem środków trwałych, a także wartości niematerialnych i prawnych. Taka praktyka jest stosowana, gdy zakup kwalifikuje się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a jego cena przekracza 3,5 tys. zł.

Amortyzacja może być stosowana na przykład w odniesieniu do komputerów, mebli czy samochodów.

W praktyce wygląda to tak, że w danym okresie należy ująć w kosztach określony procent zakupu (za pomocą odpisu amortyzacyjnego).


Przykładowo:

Firma zakupiła środek trwały o wartości 1000. Środek ten będzie zdatny do użytku przez 10 lat. W związku z tym, przez okres 10 lat, przedsiębiorstwo będzie odpisywało w koszty po 1/10 wartości danego środka trwałego. Tym samym po 10 latach cała wartość środka trwałego zostanie przeniesiona w koszty.


Istnieje kilka metod amortyzacji środków trwałych. Do najczęściej stosowanych należą:

  • Metoda liniowa – polega na ustaleniu równych odpisów amortyzacyjnych przez cały okres trwania amortyzacji,

  • Metoda malejącego salda (degresywna) - charakteryzuje się nierównomiernymi odpisami amortyzacyjnymi.

Metodę amortyzacji stosuje się do momentu, aż całkowita wartość zakupu zostanie zaliczona do kosztów prowadzenia działalności.

 

Stawka amortyzacji

Proces częściowego wrzucania danego wydatku do kosztów wymaga także ustalenia tzw. stawki amortyzacyjnej. To procentowe określenie tego, jaką część wartości konkretnego składnika majątku można rozliczyć w ciągu roku.

 

Przykładowo:

Stawka 20% oznacza, że w ciągu roku można rozliczyć właśnie taki procent wartości danej rzeczy. Tym samym czas amortyzacji przy stawce 20% wynosi 5 lat.

 

To, jaką stawkę zastosuje przedsiębiorca, zależy od tego, co jest amortyzowane. W przypadku:

  • budynku mieszkalnego – stawka wynosi 1,5%,
  • amortyzacja telefonów komórkowych, kas fiskalnych – stawka 20%,
  • podzespołów komputerów – 30 %,
  • środków transportu – 20%.

 

Firmy, które do ewidencji środków trwałych wprowadzą pojazd używany, mogą zastosować stawkę indywidualną w wysokości 40%. Dzięki temu czas amortyzacji skraca się do 2,5 roku.

 

Możliwość wyboru stawki indywidualnej istnieje nie tylko w odniesieniu do używanego samochodu osobowego. Takie prawo dotyczy używanych lub ulepszonych składników majątku, pod warunkiem, że spełniają dodatkowe, zawarte w przepisach warunki.

Ponadto, należy pamiętać, że wysokość stawki indywidualnej nie jest jednakowa dla wszystkich wydatków, gdyż zależy od ich rodzaju. Należy pamiętać, że wykorzystanie indywidualnie ustalonych stawek stanowi odrębną metodę amortyzacji.


Masz pytanie dotyczące powyższego tematu bądź innego, także związanego z opodatkowaniem / księgowością? Możesz zadać je TUTAJ.

 

20 lat zawodu doradcy podatkowego

© 2016 Tax Credit

projekt i wykonanie: agencja interaktywna cyberstudio.pl, cms: abeon cms abeon.pl