Strona główna / Księgowość i podatki

Księgowość i podatki

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę rachunkowo-podatkową w biurach na terenie całej Polski. Wyspecjalizowani księgowi oraz doradcy podatkowi gwarantują rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych klientów.

Naszym celem jest bieżące oraz ustawiczne wsparcie działalności przedsiębiorcy, w szczególności na wczesnych stadiach procesów gospodarczych. Wierzymy, że unikanie błędów jest efektywniejsze niż ich naprawianie.

 

Korzystając z naszej oferty zyskują Państwo między innymi:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • reprezentację przed Urzędem Skarbowym, w tym podpisywanie deklaracji,
 • prowadzenie rejestrów VAT,
 • rozliczenia z urzędem skarbowym z tytułu VAT,
 • prowadzenie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • ustalanie zobowiązań z tyt.  CIT (zaliczki, rozliczenie roczne),
 • przygotowanie rocznego sprawozdania,
 • raportowanie do Głównego Urzędu Statystycznego,
 • bieżące doradztwo podatkowe – nie wymagające wnikliwej analizy.

 

 

W szczególności nasze usługi obejmują prowadzenie:

 1. Ksiąg handlowych i innych ewidencji przedsiębiorców:
  • Ksiąg rachunkowych, w tym sporządzanie sprawozdań finansowych,
  • Ksiąg przychodów i rozchodów,
  • Ewidencji przychodów,
  • Ewidencji podatkowych dla potrzeb opodatkowania podatkiem od towarów i usług (rejestrów VAT),
 2. Rozliczeń z urzędami skarbowymi:
  • w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym ustalanie należnych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych oraz sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych,
  • w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • w zakresie podatku od towarów i usług, w tym obsługa transakcji wewnątrzwspólnotowych,
  • w zakresie innych podatków i opłat:

   - od czynności cywilnoprawnych,

   - od nieruchomości,

   - od środków transportowych, etc.

 3. Rozliczeń płacowych oraz z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych:
  • List płac pracowników,
  • List wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych,
  • Druków ZUS RMUA,
  • Deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA oraz raportów imiennych: ZUS RCA, ZUS RSA, etc.
  • Zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-4),
  • Rocznych deklaracji płatnika na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-4R),
  • Rocznych informacji o dochodach pracowników (PIT-11, PIT-8B),
  • Rocznego obliczenia podatku od dochodów pracowników (PIT-40).
 4. Spraw kadrowych:
  • Dokumentów dotyczących nawiązywania oraz rozwiązywania stosunku pracy oraz innych form zatrudnienia, np. na podstawie umów cywilnoprawnych,
  • Akt osobowych pracowników,
  • Ewidencji czasu pracy, nieobecności, urlopów, etc.
  • Dokumentacji pracowniczej dotyczącej przebiegu zatrudnienia,
  • Bieżącej sprawozdawczości
 5. Sprawozdań statystycznych do:
  • Głównego Urzędu Statystycznego,
  • Organów celnych, np. zgłoszeń INTRASTAT.

 

Obsługujemy również podmioty zagraniczne, gwarantujemy doradztwo w języku angielskim i niemieckim.

 

W ramach obsługi księgowo-podatkowej reprezentujemy naszych klientów przed organami podatkowymi, ZUS oraz w postępowaniach dotyczących powierzonych nam rozliczeń.

 

Zadzwoń do nas lub napisz i już dziś umów się na spotkanie.

20 lat zawodu doradcy podatkowego

© 2016 Tax Credit

projekt i wykonanie: agencja interaktywna cyberstudio.pl, cms: abeon cms abeon.pl