Strona główna / Załóż własną firmę / Formy opodatkowania

Formy opodatkowania

Rodzaj opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych wpływa zarówno na wysokość ponoszonych obciążeń fiskalnych, jak i rodzaj prowadzonej księgowości.  Polskie ustawodawstwo przewiduje cztery formy opodatkowania.

Rodzaje opodatkowania:

 Zasady ogólne- skala podatkowa 18%, 32%

 

 • podstawowy rodzaj opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej;
 • podatek obliczany jest od dochodu osiągniętego przez przedsiębiorstwo;
 • 18% podatek naliczany jest do kwoty 85 528zł dochodu;
 • przekroczenie dochodu 85 528zł wymaga odprowadzenia podatku w wysokości 32% od nadwyżki;
 • możliwość stosowania ulg podatkowych;
 • nie ma wymogu zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej formy opodatkowania(z wyłączeniem sytuacji, gdzie przedsiębiorca w poprzednich latach korzystał z innych form opodatkowania, a od nowego roku zamierza stosować skalę podatkową).

 

 Zasady ogólne- jednolita stawka podatkowa 19%

 

 • korzystne rozwiązanie dla podmiotów, które osiągają wysokie dochody w skali roku;
 • podatek obliczany jest od dochodu osiągniętego przez przedsiębiorstwo;
 • stawka podatku w wysokości 19% nie jest uzależniona od wysokości dochodu;
 • brak możliwości skorzystania  z większości ulg podatkowych- m.in. ulga na dzieci -a także wspólnego rozliczenia z małżonkiem;
 • wybór jednolitej stawki podatkowej należy zgłosić do właściwego naczelnika urzędu skarbowego

 

 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 

 • uproszczona forma opodatkowania działalności gospodarczej;
 • podatek obliczany jest od przychodu osiągniętego przez przedsiębiorstwo;
 • wybór tej formy opodatkowania uprawnia przedsiębiorcę do prowadzenia uproszczonej ewidencji;
 • brak możliwości rozliczenia wspólnego z małżonkiem;
 • obowiązujące niższe stawki podatkowe- 20%- wolne zawody, 17% usługi niematerialne, np. wynajem samochodów, 8,5%- działalność usługowa, 5,5%- działalność wytwórcza i budowlana, 3%- działalność gastronomiczna
 • wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należy zgłosić do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Karta Podatkowa

 • uproszczony rodzaj opodatkowania działalności gospodarczej
 • forma przeznaczona dla przedsiębiorców prowadzących ściśle określony rodzaj działalności- usługowa,
  wytwórczo-usługowa lub handlową;
 • wysokość podatku ustalana jest przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego na podstawie decyzji administracyjnej- wysokość podatku nie jest uzależniona od dochodu i przychodu wygenerowanego przez przedsiębiorstwo;
 • na wysokość podatku wpływają: rodzaj prowadzonej działalności, liczba pracowników zatrudnionych przez przedsiębiorcę, miejscowość gdzie wykonywana jest działalność gospodarcza;
 • przedsiębiorca zwolniony jest z obowiązku prowadzenia ewidencji podatkowej.
20 lat zawodu doradcy podatkowego

© 2016 Tax Credit

projekt i wykonanie: agencja interaktywna cyberstudio.pl, cms: abeon cms abeon.pl